អប់រំ-សុខភាព

រឿងសិចរបស់ស្រ្ដីជនជាតិចិនបុរាណ

រឿងសិចរបស់ស្រ្ដីជនជាតិចិនបុរាណ

បើនិយាយរឿងរបស់លេងសម្រាប់សិច ឬឧបករណ៍បច្ចប្បន្ននេះពុំមែនជារឿងប្លែកឡើយសម្រាប់មនុស្សនៅលើពិភពលោកយើងនេះ។ សម្រាប់ឧបករណ៍សិចដែលស្រ្ដីចូលចិត្តប្រើ (លិង្គសិប្បនិមិត្ត Dildo ) ក៏ជាឧបករណ៍សិចម្យ៉ាងដែលស្រ្ដីស្គាល់ និងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាយូរណាស់មកហើយ។ យើងត្រឡប់ទៅមើលពួកស្រ្ដីជនជាតិចិន

5 months ago , អប់រំ-សុខភាព
កិរិយាតបស្នងក្នុងភាសាសិច

កិរិយាតបស្នងក្នុងភាសាសិច

នៅពេលដល់ឆាកហោមរោង (Fore Play) មុននឹងមានការធ្វើអ្វីៗគ្នាពិតៗនោះ អ្នកនិងគូស្នេហ៍ត្រូវព្យាយាមទំនាក់ទំនងគ្នាអោយបានច្រើនបំផុតថា ពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តអ្វី ? ការទំនាក់ទំនងគ្នានេះអាចមានបានតាំងពីការប្រាប់ថា ចូលចិត្ត មិនចូលចិត្ត ដូចជា «ល្អណាស់….ត្រង់ហ្នឹងហើយ….» ឬអាចថាជាសម្លេងថ្ងូរសម្ដែងការពេញចិត្ត

5 months ago , អប់រំ-សុខភាព
បើគូស្នេហ៍របស់អ្នកមិនយល់ពីពាក្យសម្ដីអ្នក គួរធ្វើដូចម្ដេច ???

បើគូស្នេហ៍របស់អ្នកមិនយល់ពីពាក្យសម្ដីអ្នក គួរធ្វើដូចម្ដេច ???

ប្រសិនបើគូស្នេហ៍របស់អ្នកមិនយល់ពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនិយាយនោះទេ ត្រូវបកស្រាយអោយនាងមើល តែពុំមែនបានន័យថាអោយធ្វើកាយវិការអោយមើលនោះទេ តែសព្វថ្ងៃនេះមានសៀវភៅ ឬវីដេអូស្ដីអំពីសិចនិងភេទសម្ព័ន្ធអោយអ្នកមើលយ៉ាងចំហរគួរសមហើយ ជាពិសេសភាសាបរទេស។ ទាំងនេះពុំមែនថាពួកបរទេសអាសអាភាសនោះទេ

5 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣ ចំណុចខុសគ្នារវាងការរួមភេទក្នុងជីវិតពិត និងសិចក្នុងខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី១៣)

១៣ ចំណុចខុសគ្នារវាងការរួមភេទក្នុងជីវិតពិត និងសិចក្នុងខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី១៣)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ១៣. យើងសុទ្ធតែត្រូវការសិចគ្រប់ពេលវេលា បើភាគីណាមួយ ឬអ្នកទាំងពីរគ្មានអារម្មណ៍ចង់ឡើងគ្រែគ្រប់ពេល វាជារឿងធម្មតារបស់សត្វលោកទេ៕

5 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី១១)

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី១១)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ១២. បុរសសុទ្ធតែប្រាថ្នាលេងល្បែងបីនាក់ កុំទាន់ហ៊ានសន្មតថា បុរសគ្រប់រូបសុទ្ធតែចង់បន្ថែមសមាជិកក្នុងល្បែងលើគ្រែ។

5 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី១១)

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី១១)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ១១. គ្មានស្បែកគ្របចុង តួសិចភាគច្រើនកាត់ចុង។ ប៉ុន្ដែជាក់ស្ដែងមានបុរសច្រើនណាស់នៅមិនទាន់ក្រឡិត។

5 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ(ចំណុចទី១០)

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ(ចំណុចទី១០)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ១០. សិចកណ្ដាលថ្ងៃចែស ស្ថានភាពនេះមានតែក្នុងរឿងសិចប៉ុណ្ណោះ។ បើអ្នកចង់បានទីតាំងប្លែក

5 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ(ចំណុចទី៩)

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ(ចំណុចទី៩)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ៩. គ្មានសិចពេលមករដូវ ក្នុងពិភពភាពយន្ដសិច ការរួមភេទពេលមករដូវមិនស្ថិតក្នុងរបៀបវារៈឡើយ។

5 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៨)

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៨)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ៨. ដៃគូសុទ្ធតែមានអាវុធធំ តួប្រុសក្នុងរឿងសិចសុទ្ធតែត្រូវបានសម្រាំងរកទំហំលិង្គខ្នាតធំ។

5 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៧)

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៧)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ៧. ស្រែកឲ្យណាណី ពេលអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោល អ្នកពិតជាត្រូវឲ្យដៃគូដឹង តែមិនមែនត្រូវស្រែកថ្ងូរខ្លាំងៗ

5 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៦)

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៦)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ៦. មិនចាំបាច់ប្រើស្រោម វីដេអូសិចភាគតិចណាស់ដែលមានតួប្រុសប្រើស្រោមអនាម័យ។

5 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៥)

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៥)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ៥. ទាល់តែប្រើរំពាត់ និងច្រវាក់ទើបទាន់សម័យ វីដេអូសិចតែងជំរុញឲ្យគូស្នេហ៍សម្ដែងធ្វើព្រៃផ្សៃអាក្រក់អាក្រី

5 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣ ចំណុចខុសគ្នារវាងការរួមភេទក្នុងជីវិតពិត និងសិចក្នុងខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៤)

១៣ ចំណុចខុសគ្នារវាងការរួមភេទក្នុងជីវិតពិត និងសិចក្នុងខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៤)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ៤. តួប្រុសស្បែករលោង ការកាត់កោរសម្អាតរោមជុំវិញអាវុធបុរសជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងភាពយន្ដសិច

6 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣ ចំណុចខុសគ្នារវាងការរួមភេទក្នុងជីវិតពិត និងសិចក្នុងខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៣)

១៣ ចំណុចខុសគ្នារវាងការរួមភេទក្នុងជីវិតពិត និងសិចក្នុងខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៣)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ៣. គ្មានរោមមួយសរសៃ លុះត្រាតែមានអ្នកឯកទេសកោររោមចាំឃ្លាំមើល អ្នកជាប្រចាំ

6 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី២)

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី២)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ២. សមរភូមិ ៣០ នាទី មិនមែនដូចវីដេអូកំណត់ម៉ោងទេ។ ជួនកាលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការតែមួយភ្លែត

6 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី១)

១៣ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី១)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ១. ដល់ចំណុចកំពូល រហូត តាមពិតទៅ គ្មាននរណាម្នាក់តែងតែដល់ចំណុចកំពូលគ្រប់ពេល

6 months ago , អប់រំ-សុខភាព
កិរិយាតបស្នងក្នុងភាសាសិច

កិរិយាតបស្នងក្នុងភាសាសិច

នៅពេលដល់ឆាកហោមរោង (Fore Play) មុននឹងមានការធ្វើអ្វីៗគ្នាពិតៗនោះ អ្នកនិងគូស្នេហ៍ត្រូវព្យាយាមទំនាក់ទំនងគ្នាអោយបានច្រើនបំផុតថា ពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តអ្វី ? ការទំនាក់ទំនងគ្នានេះអាចមានបានតាំងពីការប្រាប់ថា ចូលចិត្ត មិនចូលចិត្ត ដូចជា «ល្អណាស់….ត្រង់ហ្នឹងហើយ….» ឬអាចថា

6 months ago , អប់រំ-សុខភាព
បើគូស្នេហ៍របស់អ្នកមិនយល់ពីពាក្យសម្ដីអ្នក គួរធ្វើដូចម្ដេច ???

បើគូស្នេហ៍របស់អ្នកមិនយល់ពីពាក្យសម្ដីអ្នក គួរធ្វើដូចម្ដេច ???

ប្រសិនបើគូស្នេហ៍របស់អ្នកមិនយល់ពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនិយាយនោះទេ ត្រូវបកស្រាយអោយនាងមើល តែពុំមែនបានន័យថាអោយធ្វើកាយវិការអោយមើលនោះទេ តែសព្វថ្ងៃនេះមានសៀវភៅ ឬវីដេអូស្ដីអំពីសិចនិងភេទសម្ព័ន្ធអោយអ្នកមើលយ៉ាងចំហរគួរសមហើយ ជាពិសេសភាសាបរទេស។

6 months ago , អប់រំ-សុខភាព
សិចរបៀបណាដែលផ្ដល់ក្ដីសុខអោយគ្នា ?

សិចរបៀបណាដែលផ្ដល់ក្ដីសុខអោយគ្នា ?

ជីវិតសិច និងសេចក្ដីស្នេហាគឺជាការបែងចែកសេចក្ដីសុខអោយគ្នាសម្ដែងកាយវិការស្នេហ៍ដល់គ្នា ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសេចក្ដីស្នេហានោះត្រឡប់មកវិញ។ ប្រិសនបើអ្នកចង់អោយគេប្រតិបត្តិបែបណាចំពោះអ្នក អ្នកក៏គួរតែប្រតិបត្តិបែបនោះចំពោះដៃគូដូចគ្នាដែរ។ អ្នកណាដែលអាចមើលឃើញ ឬ

6 months ago , អប់រំ-សុខភាព
បុរស និងស្រ្ដីមួយណាមានស្នេហ៍ស្មោះជាង ?

បុរស និងស្រ្ដីមួយណាមានស្នេហ៍ស្មោះជាង ?

កាលដែលស្រ្ដីស្រលាញ់បុរសណាម្នាក់ ឬបានរៀបការជាមួយបុរសណាម្នាក់ហើយ នាងតែងត្រូវការចង់អោយស្វាម៉ី ឬបុរសនោះក្លាយមកជារបស់នាងតែម្នាក់ឯង ហើយនាងមានស្នេហ៍ស្មោះចិត្តមួយថ្លើមមួយ ដូចនេះបុរសជាស្វាម៉ីក៏ត្រូវផ្ដល់ការស្រលាញ់ចំពោះនាងតែម្នាក់ព្រោះប្រសិនបើបុរសជាស្វាម៉ីបែកចិត្តទៅអោយស្រីផ្សេងនោះ

6 months ago , អប់រំ-សុខភាព