អប់រំ-សុខភាព

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៧)

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៧)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ៧. ស្រែកឲ្យណាណី ពេលអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោល អ្នកពិតជាត្រូវឲ្យដៃគូដឹង តែមិនមែនត្រូវស្រែកថ្ងូរខ្លាំងៗ

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៦)

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៦)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ៦. មិនចាំបាច់ប្រើស្រោម វីដេអូសិចភាគតិចណាស់ដែលមានតួប្រុសប្រើស្រោមអនាម័យ។

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៥)

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៥)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ៥. ទាល់តែប្រើរំពាត់ និងច្រវាក់ទើបទាន់សម័យ វីដេអូសិចតែងជំរុញឲ្យគូស្នេហ៍សម្ដែងធ្វើព្រៃផ្សៃអាក្រក់អាក្រី

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣ ចំណុចខុសគ្នារវាងការរួមភេទក្នុងជីវិតពិត និងសិចក្នុងខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៤)

១៣ ចំណុចខុសគ្នារវាងការរួមភេទក្នុងជីវិតពិត និងសិចក្នុងខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៤)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ៤. តួប្រុសស្បែករលោង ការកាត់កោរសម្អាតរោមជុំវិញអាវុធបុរសជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងភាពយន្ដសិច

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣ ចំណុចខុសគ្នារវាងការរួមភេទក្នុងជីវិតពិត និងសិចក្នុងខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៣)

១៣ ចំណុចខុសគ្នារវាងការរួមភេទក្នុងជីវិតពិត និងសិចក្នុងខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី៣)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ៣. គ្មានរោមមួយសរសៃ លុះត្រាតែមានអ្នកឯកទេសកោររោមចាំឃ្លាំមើល អ្នកជាប្រចាំ

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី២)

១៣​ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី២)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ២. សមរភូមិ ៣០ នាទី មិនមែនដូចវីដេអូកំណត់ម៉ោងទេ។ ជួនកាលអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការតែមួយភ្លែត

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
១៣ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី១)

១៣ ចំណុចខុស​គ្នា​រវាង​ការ​រួមភេទ​ក្នុង​ជីវិត​ពិត ​និងសិច​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ដ (ចំណុចទី១)

ភាពយន្ដក្ដៅសាច់ជាជំនួយក្នុងការបញ្ឆេះភ្លើងតណ្ហា តែវាមិនបានបង្ហាញពីតថភាពជាក់ស្ដែងទេ។ ខាងក្រោមនេះជាចំណុចខុសគ្នារវាងសិចប្រចាំថ្ងៃ និងសិចក្នុងភាពយន្ដ។ ១. ដល់ចំណុចកំពូល រហូត តាមពិតទៅ គ្មាននរណាម្នាក់តែងតែដល់ចំណុចកំពូលគ្រប់ពេល

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
កិរិយាតបស្នងក្នុងភាសាសិច

កិរិយាតបស្នងក្នុងភាសាសិច

នៅពេលដល់ឆាកហោមរោង (Fore Play) មុននឹងមានការធ្វើអ្វីៗគ្នាពិតៗនោះ អ្នកនិងគូស្នេហ៍ត្រូវព្យាយាមទំនាក់ទំនងគ្នាអោយបានច្រើនបំផុតថា ពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តអ្វី ? ការទំនាក់ទំនងគ្នានេះអាចមានបានតាំងពីការប្រាប់ថា ចូលចិត្ត មិនចូលចិត្ត ដូចជា «ល្អណាស់….ត្រង់ហ្នឹងហើយ….» ឬអាចថា

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
បើគូស្នេហ៍របស់អ្នកមិនយល់ពីពាក្យសម្ដីអ្នក គួរធ្វើដូចម្ដេច ???

បើគូស្នេហ៍របស់អ្នកមិនយល់ពីពាក្យសម្ដីអ្នក គួរធ្វើដូចម្ដេច ???

ប្រសិនបើគូស្នេហ៍របស់អ្នកមិនយល់ពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនិយាយនោះទេ ត្រូវបកស្រាយអោយនាងមើល តែពុំមែនបានន័យថាអោយធ្វើកាយវិការអោយមើលនោះទេ តែសព្វថ្ងៃនេះមានសៀវភៅ ឬវីដេអូស្ដីអំពីសិចនិងភេទសម្ព័ន្ធអោយអ្នកមើលយ៉ាងចំហរគួរសមហើយ ជាពិសេសភាសាបរទេស។

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
សិចរបៀបណាដែលផ្ដល់ក្ដីសុខអោយគ្នា ?

សិចរបៀបណាដែលផ្ដល់ក្ដីសុខអោយគ្នា ?

ជីវិតសិច និងសេចក្ដីស្នេហាគឺជាការបែងចែកសេចក្ដីសុខអោយគ្នាសម្ដែងកាយវិការស្នេហ៍ដល់គ្នា ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសេចក្ដីស្នេហានោះត្រឡប់មកវិញ។ ប្រិសនបើអ្នកចង់អោយគេប្រតិបត្តិបែបណាចំពោះអ្នក អ្នកក៏គួរតែប្រតិបត្តិបែបនោះចំពោះដៃគូដូចគ្នាដែរ។ អ្នកណាដែលអាចមើលឃើញ ឬ

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
បុរស និងស្រ្ដីមួយណាមានស្នេហ៍ស្មោះជាង ?

បុរស និងស្រ្ដីមួយណាមានស្នេហ៍ស្មោះជាង ?

កាលដែលស្រ្ដីស្រលាញ់បុរសណាម្នាក់ ឬបានរៀបការជាមួយបុរសណាម្នាក់ហើយ នាងតែងត្រូវការចង់អោយស្វាម៉ី ឬបុរសនោះក្លាយមកជារបស់នាងតែម្នាក់ឯង ហើយនាងមានស្នេហ៍ស្មោះចិត្តមួយថ្លើមមួយ ដូចនេះបុរសជាស្វាម៉ីក៏ត្រូវផ្ដល់ការស្រលាញ់ចំពោះនាងតែម្នាក់ព្រោះប្រសិនបើបុរសជាស្វាម៉ីបែកចិត្តទៅអោយស្រីផ្សេងនោះ

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
យុទ្ធសាស្រ្ដស្ទាបស្ទង់ចំណុចសម្រើប

យុទ្ធសាស្រ្ដស្ទាបស្ទង់ចំណុចសម្រើប

បើអ្នកមិនអាចដឹងថា គេ ឬនាងដែលជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកមានចំណុចណាលើរាងកាយដែលសាងអារម្មណ៍ផ្លូវភេទបានខ្លាំងបំផុត អ្នកគួរចាប់ផ្ដើមដោយការឱបរឹត លួងលោមពេញរាងកាយ សង្កេតមើលអារម្មណ៍របស់គូស្នេហ៍ថា បរិវេណណាជាចំណុចសម្រើបដោយសង្កេតពីឥរិយាបថតបស្នងរបស់គេ 

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
គួររួមភេទពេលណាទើបល្អ ?

គួររួមភេទពេលណាទើបល្អ ?

ការរួមភេទរបស់គូស្វាម៉ីភរិយជាសេចក្ដីសុខដែលដឹងតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះហើយទើបការធ្វើអ្វីៗមិនត្រូវខ្មាសអៀនខ្លាចគេឃើញរិះគន់និន្ទាអ្វីឡើយ។ ការរួមភេទគ្មានកាលវិភាគកំណត់ដូចការងារប្រចាំថ្ងៃនោះទេ គឺអាចធ្វើទៅបានមិនថាពេលថ្ងៃ ពេលយប់ ពេលព្រលឹម ពេលព្រលប់ ឬនៅទីណាៗក៏ដោយ ប៉ុន្ដែគួរមានកាលៈទេសៈ

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
ដុតរោលអារម្មណ៍ដោយតិចនិចល្អៗ

ដុតរោលអារម្មណ៍ដោយតិចនិចល្អៗ

រសជាតិនៃការប៉ះពាល់ ការប៉ះពាល់ទៅតាមរាងកាយនោះអាចបន្ធូរភាពតឹងតែង ការប្រឹងរបស់ផ្នែកផ្សេងៗរបស់រាងកាយអ្នកអោយទន់ភ្លន់បាន រួមទាំងធ្វើអោយឈាមនៅក្នុងរាងកាយហូរទៅចែកចាយពេញរាងកាយបានល្អ។ ប៉ុន្ដែអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅជាងនេះគឺការដុតជម្រុញអារម្មណ៍អោយដល់ចំណុចក្ដៅគគុក

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
សិចដែលកើតពីសេចក្ដីស្នេហាជាសិចដ៏វិសេស

សិចដែលកើតពីសេចក្ដីស្នេហាជាសិចដ៏វិសេស

សេចក្ដីសុខខាងផ្លូវភេទជារឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលសេចក្ដីសុខនេះមិនអាចរកទិញបាន មិនអាចទិញដាក់ថង់យកមកទុកនៅក្នុងបន្ទប់ដូចម្ហូបអាហារនោះទេ ។ សេចក្ដីសុខនេះត្រូវស្វែងរកដោយខ្លួនឯង និងដោយអ្នកទាំងគូត្រូវរួមដៃគ្នា។ ថាមពលភេទរបស់បុរសនិងស្រ្ដីអាចនឹងមិនមានតុល្យភាពនឹងគ្នា 

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
លិង្គមិនរឹង តើមកពីអ្វីទៅ ???

លិង្គមិនរឹង តើមកពីអ្វីទៅ ???

មនុស្សប្រុសភាគច្រើនលើសលប់សុទ្ធតែប្រាថ្នាថាងាប់អីងាប់ចុះកុំឲ្យតែងាប់លឹង្គ។ងាប់លឹង្គគឺជីវិតគ្មានន័យអ្វីទៀតទេ។តើអ្វីទៅការពារកុំឲ្យលឹង្គងាប់? ១-បុរសធាត់លើសទំងន់ដុះក្បាលពោះទ្រលក់ទ្រលន់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់សុខភាព ចរន្តឈាមរត់មិនស្មើធ្វើឲ្យឈាមរត់ទៅប្រពន្ធ័ប្រសាទលឹង្គមិនបានល្អ។

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
ពណ៌ក៏មានឥទ្ធិពលចំពោះអារម្មណ៍សិចដែរ

ពណ៌ក៏មានឥទ្ធិពលចំពោះអារម្មណ៍សិចដែរ

ពណ៌របស់បន្ទប់គេង និងឈុតគេងក៏មានឥទ្ធិពលចំពោះអារម្មណ៍សិចរបស់អ្នកដូចគ្នាដែរ ។ ពណ៌អាចសាងអារម្មណ៍របស់អ្នកអោយរោលរាល ឬស្ងប់ស្ងៀមបានដោយអ្នកមិនដឹងខ្លួន។ តាមការស្ទាបស្ទង់បានបង្ហាញអោយដឹងថា «ពណ៌» អាចសាងអារម្មណ៍បុរសស្រ្ដីដូចតទៅនេះ៖

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
ស្រួល ឬ អត់ អ្នកណាជាអ្នកកំណត់ ?

ស្រួល ឬ អត់ អ្នកណាជាអ្នកកំណត់ ?

រឿងរបស់ការសម្ដែងឆាកស្នេហាអោយដល់ត្រើយនៃសេចក្ដីប្រាថ្នានោះ តើអ្នកណាទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រង ? បុរស ឬ ស្រ្ដី ឬក៏ត្រូវរួមដៃគ្នាទាំងគូ ? រឿងនេះជារឿងដែលមានការជជែកគ្នាជាច្រើនណាស់។ ប្រសិនបើជាការរាំរែកអាចបុរសជាអ្នកនាំស្រ្ដីទៅរាំជុំវិញវង់រាំ ឬអាចស្រ្ដីជាអ្នកនាំបុរសក៏មាន។ ចុះរឿងការបន្លឺភ្លេងស្នេហ៍លើគ្រែវិញ ?

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
អាថ៌​កំបាំង​ផ្លូវភេទ​បុរស​

អាថ៌​កំបាំង​ផ្លូវភេទ​បុរស​

បុរសៗមិនត្រឹមតែមានក្តីសុខនៅពេលបានឱបគូស្នេហ៍ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏មានក្តីសុខនឹងការរួមភេទ ហើយបាននៅក្បែរនឹងគូស្នេហ៍របស់ពួកគេ។ ១. បុរសៗគិតដល់ការរួមភេទតាំងតែពីអាយុ ១៧ឆ្នាំ យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានឱ្យដឹងថា

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព
ខ្សែភ្នែកលួងលោម

ខ្សែភ្នែកលួងលោម

គេនិយាយថា ខ្សែភ្នែកជាភាសានៃចិត្តហើយខណៈដែលគូស្នេហ៍នោះមានការសម្លឹងមើលទង្វើរបស់គ្នានឹងគ្នាអាចសាងភាពដុតរោលចិត្តដល់គ្នាយ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសបុរសនឹងមានអារម្មណ៍ខ្ពស់បំផុតតាមរយៈការសម្លឹងមើលកិរិយានិងក្បាច់ផ្សេងៗច្រើនជាងស្រ្ដី។ ក្នុងខណៈជាមួយគ្នានោះស្រ្ដីក៏រមែងតបស្នងអារម្មណ៍ផ្លូវភេទបានយ៉ាងល្អដូចគ្នាដែរ

4 months ago , អប់រំ-សុខភាព