មជ្ឈមណ្ឌល ឬ គ្លីនិចបំបាត់«ញៀនហ្វេសប៊ុក»?

13
165

នៅរដ្ឋកាលី សហរដ្ឋអាមេរិចដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលITធំៗលើលោកមានដូចជាApple Facebook Twitter & Googleជាដើម តែទៅជាមានមជ្ឈមណ្ឌលបំបាត់ «ញៀនហ្វេសប៊ុក ញៀនអ៊ីនធឺណែត»មិនតិចជាង១០កន្លែងឡើយ។ អ្នកញៀនញៀនហ្វេសប៊ុកគេកំនត់ថាលេងក្នុងមួយថ្ងៃ២០ម៉ោងឡើង។

មួយក្នុងចំណោម១០ខាងលើ គឺគ្លីនិច«ប៉ារ៉ាដៃម៍»តាំងនៅលើកំពូលភ្នំក្នុងក្រុងសាន់ហ្វាន់ស៊ីស្កូ រដ្ឋកាលី។ទីនេះព្យាបាលអ្នកញៀនហ្វេសប៊ុក ញៀនអ៊ីនធឺណែត អាយុពី៨ដល់១៨ឆ្នាំ។ដើម្បីព្យាបាលផ្តាច់បានត្រូវប្រើពេលយ៉ាងតិច៤៥ថ្ងៃទីៅ៦០ថ្ងៃ ហើយថ្លៃព្យបាល១ថ្ងៃ១.៦៣៣ ដុល្លារ។ មាននរណាញៀនខ្លះ ទាក់ទងខ្ញុំ ចាំខ្ញុំនាំទៅ??

FB_IMG_1520577951907

Facebook Comments
Loading...

13 COMMENTS

  1. 100有機潤唇膏 雙頭磨沙滋潤豐唇膏 滋潤豐唇蜜 亮彩保濕口紅 亮彩保濕唇蜜 持久亮麗雙頭唇彩 唇線筆 唇膏筆 抗炎作用原理:內環境平衡,增強陰道內免疫力 CO2可本質的改變組織特性,使粘膜組織新生 陰道上皮細胞功能增強,大量糖原在陰道桿菌作用下分解成乳酸,逐步恢復陰道正常的PH值 免疫力增強,降低私密處感染

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here