ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយBBC របស់អង់គ្លេសហាមប្រាមបុគ្គលិកប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិកនៅត្រឹមឆ្នាំ២០២០

10
148

នៅត្រឹមឆ្នាំ២០២០ បុគ្គលិកនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសBBC នឹងត្រូវហាមប្រាមឱ្យឈប់ប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិក ឬសារធាតុប្លាស្ទិក ខណៈដែលកំប៉ុងដែលមានសារធាតុប្លាស្ទិកនឹងត្រូវហាមប្រាមនៅចុងឆ្នាំ២០១៩។ នេះគឺជាការ បញ្ជាក់ពីអគ្គនាយករបស់BBC។ ការសម្រេចរបស់អគ្គនាយកBBCនេះ គឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឃើញការប្រើប្រាស់កំប៉ុងដែលមានផ្ទុកសារធាតុប្លាស្ទិករបស់បុគ្គលិកBBC និងអ្នកមកទស្សនានៅស្ថានីយ៍នេះមានរហូតទៅដល់២លានកំប៉ុង។ ការសម្រេចនេះ ក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរាជវាំងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកផងដែរ។

សូមរំលឹកថា ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំៗ សំរាមថង់ប្លាស្ទិកមានប្រមាណ៤០០លានតោន ដែលក្នុងនោះមាន៤០%គឺជាសំរាមប្លាស្ទិកដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់របស់មនុស្ស។ បញ្ហាសំរាមថង់ប្លាស្ទិកនេះមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើភពផែនដី។ តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ក្នុងចំណោមសំរាមប្លាស្ទិកទាំងអស់ សំរាមប្លាស្ទិកយ៉ាងហោច៨លានតោន បាននិងកំពុងបំពុលទឹកសមុទ្រ៕

FB_IMG_1518767456465

ប្រភព៖ http://www.bbc.com/news/uk-43051153

Facebook Comments

10 COMMENTS

  1. Dysport是A型肉毒桿菌素,為英國一所受嚴格監管的藥廠內透過高科技純化程序提煉的蛋白質。 Dysport更獲美國食品及藥物管理局FDA核准用於美容用途,肯定其效果及安全性。其能有效阻隔神經訊息傳達,令肌肉不受神經控制,減退因肌肉而過度收縮引致的面部動態性皺紋及放鬆過度活躍的肌肉,以達到瘦面、瘦小腿效果;亦能抑制汗腺掛汗的神經系統,有效減少汗水分泌,達到止汗​​及減少異味。Dysport 瘦面 溶脂 Dysport注射到咬肌內,抑制神經肌接頭處乙酰膽鹼遞質的傳遞,使咬肌張力變小而達到瘦臉效果。

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here