កាសែតវៀតណាម ញូស៍របស់វៀតណាមបានចុះផ្សាយរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតដែល អាជ្ញាធរនិងប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយបានរៀបចំសម្រាប់ការទទួលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅ ថ្ងៃ១៥ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ។

សារព៍ត៌មាអនឡាញKNVសូមដកស្រង់យករូបភាពទាំងនេះមកចុះផ្សាយជូនដូចខាងក្រោមនេះ ៖

image

image

image

image

image

image

image