អ៊ុំ ចំរើនជួបជាមួយកីឡាករបារាំងលើសង្វៀន Boostrong Fire Fighter របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

34
176

ភ្នំពេញ: អ្នកប្រដាល់អ៊ុំ ចំរើនក្លិបតាឡីដំរីមានរិទ្ធត្រូវបានផ្គូរផ្គងឲ្យប្រកួតជាមួយអ្នកប្រដាល់ជនជាតិបារាំងឈ្មោះ A Mine លើសង្វៀន Boostrong Fore Fighter របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រឹកថ្ងៃទី១១កុម្ភៈ ។

ចំរើនដែលប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់៦៩គីឡូក្រាមនោះការវ៉ៃចេញរបស់គេធ្ងន់ណាស់តែអ្នកប្រដាល់រូបនេះអន់ពោះ ឯ ចិត្តក៏មិនសូវធំដែរ ។ គេមានប្រវត្តិប្រកួតចំនួន១១៥ដង ឈ្នះ៧៧ដង និង ចាញ់៣៨ដង ។

ចំពោះអ្នកប្រដាល់បារាំងអាមីនវិញនោះនេះជាលើកទី១ហើយដែលគេមកប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរ ។ របៀបវ៉ៃរបស់គេយ៉ាងណាៗនោះមិនមាននរណាដឹងឡើយតេគេមានប្រវត្តិប្រកួតតិចជាងចំរើនច្រើនណាស់ ។ គេទើបតែប្រកួតបាន៤៣ដង ឈ្នះ៣៩ដង និង ចាញ់៤ដង ។ នរណាជាអ្នកឈ្នះក្នុងការប្រកួតនេះ ?

Um-Chamreun-A-Mine [800x600]

 

Facebook Comments

34 COMMENTS

  1. Ion Magnum 是一種最新的減脂儀器,可以快速燃燒掉你身體的脂肪 , 讓你不需要做大量的體育鍛煉 , 輕鬆方便的達到專業美體的效果。 效果: 通過將你體內的脂肪轉化成肌肉,輕鬆减掉你的體重和腰圍。25分鐘的理療比健身房幾個小時的運動效果還要好! 副作用/風險: 該設備已在美國食品藥品監督管理局注册,注册分類爲醫療器械I類,I類醫療器械就是指普通人使用安全性非常好且沒有任何風險的器械。 减脂過程: 减脂板會直接固定安放於你身體的目標减肥部位,通過特殊的信號,Ion Magnum會將該部位的脂肪燃燒轉化成肌肉。(注意:該設備與你在其他沙龍中瞭解的肌肉轉化設備是完全不同的。)療程: 要想取得而保持完美的效果,一個療程需要進行10次理療,每3-7天進行一次。維持理療可以每兩周進行一次。

  2. 加強優化面部輪廓,可被身體完全吸引,能自然地修飾面部輪廓 功效可長達24個月以上 JUVEDERM的特點: 效果立即可見 非永久性 非手術性 安全有效 效果自然 JUVEDERM獲歐盟(CE)及美國及藥物管理局(FDA)認證 首先及唯一獲得FDA認證在首次療程後能維持長達一年2-4功效 新世代專員Hylacross科技為產品帶來獨特的物理特質,包括凝聚力、支撐力及柔順度 8點提升 這是一套由全球著名醫學美容醫生Dr. Maurício de Maio,以JUVÉDERM®系列透明質酸產品為基礎而研發的面部優化療程,藉著簡單程序便達致面部優化效果,不需進行手術,減低風險。 此療程會根據病人的個別情況,重點針對面部8個最常因流失膠原蛋白及彈性纖維而凹陷的位置,再依據特定的順序,從顴骨至下巴位置配合JUVÉDERM®系列的透明質酸產品進行療程,從而改善這些位置的豐盈度及滑溜度,全面性優化面部輪廓。

  3. Ion Magnum 是一種最新的減脂儀器,可以快速燃燒掉你身體的脂肪 , 讓你不需要做大量的體育鍛煉 , 輕鬆方便的達到專業美體的效果。 效果: 通過將你體內的脂肪轉化成肌肉,輕鬆减掉你的體重和腰圍。25分鐘的理療比健身房幾個小時的運動效果還要好! 副作用/風險: 該設備已在美國食品藥品監督管理局注册,注册分類爲醫療器械I類,I類醫療器械就是指普通人使用安全性非常好且沒有任何風險的器械。 减脂過程: 减脂板會直接固定安放於你身體的目標减肥部位,通過特殊的信號,Ion Magnum會將該部位的脂肪燃燒轉化成肌肉。(注意:該設備與你在其他沙龍中瞭解的肌肉轉化設備是完全不同的。)療程: 要想取得而保持完美的效果,一個療程需要進行10次理療,每3-7天進行一次。維持理療可以每兩周進行一次。

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here