សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ មានសារព័ត៌មាន៣ប្រភេទ មិនគួរឱ្យមានវត្តមាននៅកម្ពុជាឡើយ

4813

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ បានប្រកាសថា នៅកម្ពុជាមានសារព័ត៌មាន ៣ប្រភេទ ដែលមិនគួរឱ្យមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសនេះឡើយ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានពន្យល់ថា សារព័ត៌មានទាំង៣ប្រភេទនោះ រួមមាន៖

ទី១៖ គឺសារព័ត៌មានដែលបានតាំងខ្លួនជាប្រភេទក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ា ដែលដែរជម្រិតទារប្រាក់ពីអ្នកដទៃជាថ្នូរ នឹងការចេញផ្សាយ បើគេមិនឱ្យផ្សាយអាក្រក់ពីគេ ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើ។

ទី២៖ គឺសារព័ត៌មានបានបើកដោយមិនមានច្បាប់ ហើយមិនបានបង់ពន្ធ ដែលកន្លងមកការបិទសារព័ត៌មាន មិនគោរពច្បាប់នៅកម្ពុជានេះ ត្រូវបានគេយកទៅផ្សាយថាសារព័ត៌មាននោះគឺជាជនរងគ្រោះទៅវិញ។

ទី៣៖ គឺជាប្រភេទសារព័ត៌មានតែឈ្មោះ ប៉ុន្តែមិនដែលមានសកម្មភាព មិនដែលចេញផ្សាយ នៅពេលដែលពួកគេប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ បែរជាយកឈ្មោះសារព័ត៌មាននោះមកសំអាងទៅវិញ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក៏បានជំរុញឱ្យក្រសួងព័ត៌មានបន្តចាត់វិធានការលើសារព័ត៌មានទាំង៣ប្រភេទនេះ ឱ្យបានតឹងរឹងបន្ថែមទៀត ទោះជាកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានបាន ចាត់វិធានការខ្លះរួចទៅហើយក្តី។

27066820_1584494628265695_3276381735371005760_n