តើស្ត្រីដល់ចំណុចសុខស្រួលកំពូលប៉ុន្មានដងទើបពេញចិត្ត??

14
339

ការសង្កេតតាមរយៈការប្រើដៃ សម្រេចបំណងប្រាថ្នាដោយខ្លួនឯងមានអត្ថន័យសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ របស់អ្នកវេជ្ជសាស្ត្រយ៉ាងខ្លាំង។នៅពេលឈានដល់ចំណុចសុខស្រួលហើយនោះ ស្ត្រីភាគច្រើនៅតែ ស្ទាបអង្អែលអវៈយវៈភេទរបស់ខ្លួនឯងតទៅទៀត។

កិរិយាបែបនេះ ក៏ដូចគ្នាទៅនឹង ខណៈពេលកំពុងរួ មភេទដែឬគឺទោះបីនាងបានឈានដល់ស្រណុកស្រួលកំពូលហើយក៏ដោយ ក៏នាងនៅតែត្រូវការឲ្យដំ ណើរការផ្លូវភេទតទៅទៀត។

ចំណែកបុរសនៅពេលដល់ចំណុចកំពូលហើយនោះ គេនឹងគ្មានតម្រូវការផ្លូវភេទខ្ពស់ដូចមុនពេលដល់ចំណុចសុខស្រួលកំពូលទៀតទេ។ខណៈពេលដែលស្ត្រីប្រើដៃសម្រេចបំណងតណ្ហាដោយខ្លួនឯងនោះ នាងអាចចាប់អារម្មណ៍តែតម្រូវការផ្លូវភេទរបស់ខ្លួន ឯងដោយមិនបែងចែក ចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់ការមានភេទសម្ព័ន្ធជាមួយបុរសឡើយ។

ហេតុនេះហើយទើបនាងអាចឈានដល់ចំណុចកំពូលបានច្រើនដងជាប់ៗគ្នា ដោយមិនបានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ភេទចុះ ថយតាមប្រក្រតី។ពួកនាងនឹងឈប់ដោយខ្លូនឯង នៅពេលនាងអស់កម្លាំងកំហែង៕

image

Facebook Comments
Loading...

14 COMMENTS

  1. 我們彩用國際及美國食品及藥物管理局FDA認可的CO2 激光儀 Lutronics® Spectra SPR, 具安全性, 準確度高 . 二氧化碳激光可安全地去除皮膚上的癦痣、肉粒、疣、老人斑等問題。此激光的幼細光束可準確及直接地將要去除的組織氧化,過程快捷,傷口細小及乾淨,對周圍的皮膚傷害減至最少。一般1-2次就可永久去除。

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here