ការបបោសអង្អែលមុនពេលរួមភេទ…សំខាន់យ៉ាងណា??

12
191

ប្រសិនបើចង់ទម្លុះទៅដល់អារម្មណ៍ចំណុចសុខស្រួលបំផុត ក្នុងការរួមភេទរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺការ ជម្រុញខាងផ្លូវកាយ ឬការបបោសអង្អែលនោះឯង។រាងកាយរបស់របស់ស្ត្រីមានតំបន់ មានចំណូចស្រៀវស្រើបគ្រប់កន្លែង មិនថាគ្លីតូរីសឬ ចំណុចសម្រើបនានា អាចបង្ករឲ្យកើតតម្រូវការផ្លូវភេទបាន ប្រសិនបើមានការប៉ះពាល់។

ដោយហេតុនេះហើយ ទើបខណៈពេលរួមភេទការបបោសអង្អែ លលួងលោមមានភាពសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង។តាមការស្រាជ្រាវរកឃើញថា ការបបោសអង្អែលលួងលោម មុនពេលរួមភេទ បើកាន់តែធ្វើយូរប៉ុនណាអត្រានៃភាពស្រណុកសុខស្រួលកំពូល កាន់តែខ្ពស់តាមនោះ ដែរ។

ចំណុចនេះមានភាពសំខាន់សម្រាប់ការមានភេទសម្ព័ន្ធរបស់អ័ម៉ូនវ័យចំណាស់ ពីព្រោះថាក្រោយ បុរសឈានដល់វ័យចំណាស់ហើយនោះ ទោះបីមិនបាញ់ទឹកកាមក៏អាចឈានដល់ចំណុចស្រួលកំពូល បាន។ចំណែកស្ត្រីវិញទោះបីគ្លីតូរីសឬគ្រាប់ល្មុតមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ឬអវៈយវៈរបស់បុរសមិនបានស៊ក បញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធយោនីក៏អាចកើតអារម្មណ៍តម្រូវការផ្លូវភេទបានដែរដោយការបបោសអង្អែលលួងលោមនោះឯង៕

image

Facebook Comments
Loading...

12 COMMENTS

  1. Venus Legacy™是第一個,也是唯一一個得到美國食品藥品監督管理局批准,利用4D™技術結合多極射頻(RF)、磁力脈衝、變量脈衝VariPulse™技術(VP)和實時熱力反饋的設備,這使Venus Legacy™能夠提供一個既安全又無痛的療程,並取得理想效果。Venus Legacy™的療程為所有類型的肌膚提供一個100安全和無痛的美容過程,並針對面部、頸部及身體各處,提供以下即時和持久的效果 非手術塑型 減少橙皮紋 減少皺紋 減少皮下脂肪 收緊肌膚

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here