ទីបំផុតសម្តេចប៉ាបហ៊ាននិយាយពាក្យរ៉ូហ៊ីងយ៉ាហើយពេលមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេស

12
123

មិនដឹងថាដោយសារហេតុផលណានោះទេ ដែលសម្តេចប៉ាបមិនបានមានបន្ទូលមួយម៉ាត់ណាសោះអំពីជោគវាសនារបស់ជនជាតិរ៉ូហ៊ីងយ៉ានៅពេលដែលព្រះអង្គបំពេញទស្សនកិច្ច នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ។ ប៉ុន្តែពេលយាងមកដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេស ជាទឹកដីដែលជនជាតិរ៉ូហ៊ីងយ៉ាជាង៦០ម៉ឺនរត់ភៀសខ្លួនពីការសម្លាប់ផ្តាច់របស់ពូជទាហានមីយ៉ាន់ម៉ា សម្តេច ប៉ាបFrancisបានជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ា។

image

ក្នុងពេលជួបជាមួយជនភៀសខ្លួនរ៉ូហ៊ីងយ៉ាចំនួន១៦នាក់នៅក្នុងទីក្រុងDhakaសម្តេចប៉ាបមានបន្ទូលថា៖ វត្តមានរបស់ ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះក៏ដោយសារការអំពាវនាវរបស់ជនជាតិរ៉ូហ៊ីងយ៉ាដែរ។កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាបានបណ្តេញជនជាតិរ៉ូហ៊ីងយ៉ាដោយចុងអាវុធនិងបានសម្លាប់ ធ្វើទារុណកម្ម ឆក់ប្លន់ទ្រព្យ សម្បត្តិ ដោយចាត់ទុកថាពួកគេគឺជាជនចំណាកស្រុកបឹងហ្គាលីតែប៉ណ្ណោះមិនមែនជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេ៕

Facebook Comments
Loading...

12 COMMENTS

  1. ~100 預防高危致癌的 HPV 16、18 型號 (可減低 70 患子宮頸癌的風險) ~100 減低引致生殖器官濕疣 (俗稱「椰菜花」) 的 HPV 6、11 型的感染 (可減低超過 90 患生殖器官濕疣的風險) HPV4合1子宮頸癌疫苗 Gardasil HPV病毒會感染人類的皮膚及黏膜,一般會透過性接觸及親密的皮膚接觸而受到感染,是一種男性與女性都可能感染的常見病毒。可感染身體各個部位的HPV超過100種,當中有部份的HPV類型可影響生殖器部位,導致生殖器疣(genital warts) 、子宮頸細胞異常(abnormal cervical cells) ,甚至子宮頸癌 (cervical cancer)。 4合1 HPV 子宮頸癌疫苗,覆蓋4種高危HPV病毒:6、 11、16及18型(約70的子宮頸癌由HPV16和HPV18病毒引致),有助預防子宮頸癌、外陰癌、陰道癌及生殖器官濕疣

  2. 我們採用國際及美國食品及藥物管理局FDA認可的CO2 激光儀 LUTRONICS® SPECTRA SPR, 具安全性, 準確度高 . 二氧化碳激光可安全地去除皮膚上的癦痣、肉粒、疣、老人斑等問題。此激光的幼細光束可準確及直接地將要去除的組織氧化,過程快捷,傷口細小及乾淨,對周圍的皮膚傷害減至最少。一般1-2次就可永久去除。

  3. 以低能量的1064-Q激光反覆掃於皮膚表面,逐步改善皮膚色素問題。 治療時產生的熱能能促進膠原蛋白的再生,回復肌膚彈性。 使用7mm平行光光頭,使輸出的激光更溫和及均勻。功效: 去除紋身 美白及去除面毛 令整體膚色更白更均勻 減淡及去除荷爾蒙斑或反黑 增加皮膚膠原蛋白,改善皮膚彈性 減淡深層色斑 : 黃褐斑,荷爾蒙斑,蝴蝶斑 以低能量的1064-QS激光反覆掃於皮膚表面,逐步改善皮膚色素問題 使用8-10mm平行光光頭,使輸出的激光 更溫和及均勻 1. 激光能透進皮膚深層 2. 激光被黑色素吸收 3. 產生熱能將黑色素體分解 4. 被呑噬細胞吸收及排出體外

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here