អតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Chelsea ចង់វិលមកលេងជាមួយ Jose Mourinho វិញ

689

អតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Chelsea លោក Bertrand Traore បានបង្ហាញពីបំណងចង់ចូលលេងជាមួយក្លឹប Man Utd ដែលដឹកនាំដោយលោក Mourinho វិញ។ កីឡាករនេះធ្លាប់លេងជាកូនក្រុមរបស់ Mourinho នៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាគ្រូបង្វឹកនៅក្លឹប Cheslea។ ពេលនេះ Traore នៅក្លឹបLyonរបស់បារាំង។ នៅពេលដែលគេសួរថា តើគាត់ចង់ទៅលេងជាមួយMourinho នៅឯ Old Trafford គាត់បានឆ្លើយយ៉ាងធូរល្ហុយថា ហេតុអ្វីបានជាមិនអាច? ខ្ញុំនឹងលេងអោយបានល្អ ហើយបើមានឪកាសហើយនោះ ហេតុអ្វីត្រូវបដិសេធ៕

Bertrand-Traore-658378

download