– តើវីដេអូខាងក្រោមនេះ នឹងបង្ហាញ ពីរូបភាពអ្វី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា?
– រូបភាពទាំងនេះ ស្ថិតនៅទីណានៃប្រទេសកម្ពុជា?

សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា និងសូមជួយ Like និង Share ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងលើកដម្កើង កិត្យានុភាពនៃជាតិខ្មែរយើង ឲ្យពិភពលោកបានឃើញពីភាពរុងរឿងនិងអារ្យធម៌ខ្ពង់ខ្ពង់ឆើតឆាយរបស់យើង ក្នុងសម័យតេជោនេះ ហើយកុំភ្លេចតាមដានទស្សនា ជ្រុងទី២ ទី៣…និងជ្រុងជាបន្តបន្ទាប់ទៀត តាមរយៈ Page អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ។ សូមអរគុណ!
ប្រភព៖ #PhnomPenhGRK

Screenshot_20171013-171158