កំពង់ឆ្នាំង៖ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងឋាមពលលោក(ឌិតទីណា)បានមានប្រសាសន៍ជម្រុញអោយម្ចាស់ស្ថានីយប្រេងឥន្ទនះទាំងអស់ក្នុងខេត្តត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនការប្រុងប្រយត្ន័ខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថភាពប្រេងឥន្ទនះការលើកឡើងនេះនៅចំពោះមុខម្ចាស់ប្រេងឥន្ទនះនិងមន្ត្រីពាក់ពន្ធជាង១០០នាក់ដែលបានចូលរួម ។ របស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែនិងឋាមពលលោក(ឌិតទីណា)បានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្តីពីការសារាចរណ៍ផ្សព្វផ្សាយសុវត្ថភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយប្រេងឥន្ទនះស្ថានីយឧស្មន័ទាំងអស់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។ ពីធីនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១១តុលា២០១៧នៅក្នុងសណ្ឋាគាសុខខាញ៉ូយ៉ក ។ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងឋាមពលលោក(ឌិតតីណា)បានលើកឡើងថាពេលបច្ចុប្បន៍នេះស្ថានភាពកំណើនមធ្យោបាយយានយន្តគ្រប់ប្រភេទមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើអោយការផ្គត់ផ្គងប្រេងឥន្ទនះគឺកាន់តែច្រើនទៅៗនិងមានវិសាលភាពច្រើនឡើងៗដោយសាកំណើននៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេង៌ឥន្ទនះបានបង្កើតជាទីតាំង ស្ថានីយប្រេង ដេប៉ូនិងកន្លែងលក់ប្រេងរាយនិងមានការលក់ដបតាមសារធារណះដែលមានជាច្រើកន្លែងដែលមានស្ថានីយប្រេងឥន្ទនះមួយចំនួនមិនបានគិតពីសុវត្ថភាពនោះឡើយ ។ លោកបានលើកឡើងទៀតថាករណីខាងលើនេះបានធ្វើអោយមានហានិភយ័ធ្ងនធ្ងយ៉ាងខ្លាំងដល់ម្ចាស់ស្ថានីយប្រេងនិងអ្នកដែលរសនៅជុំវិញទីតាំងផងដែរ ។

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងឋាមពលបានបញ្ជាក់ទៀតថាសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសារាចរស្ទីពីការផ្សព្វផ្សាយស្តីពីសុវត្ថភាពសម្រាប់ការរៀបចំស្ថានីយឧស្មន័ឥន្ទនះនិងស្ថានីយរួមប្រេងនិងឧស្មន័នេះឡើងគឺជាគោលបំណងកំណត់នៅបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសុវត្ថភាពដោយរួមចំណែកក្នុងការខ្វះខាតគ្រប់ក្រងអោយបានល្អទៅតាមបែបបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនោះមហន្តរាយនិងកើតមានភាពធំធេងបំផុត ។ ប្រសិនបើម្ចាស់ស្ថានីយប្រេងឥន្ទនះអនុវត្តន៍ទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងនោះហានិភយ័ដេលកើតឡើងមានកំតិតទាបបំផុតដុជនេះម្ចាស់ស្ថានីយប្រេងនិងឧសន្ម៍ទៅតាមកំណត់របស់ក្រសួងស្របទៅតាមច្បាប់ម្ចាស់ស្ថានីយត្រូវដាក់ពាក្យសុំបិនិត្យអំពីការងារបច្ចេកទេសមន្ត្រីជំនាញនិងសុំលិខិតបញ្ចាក់ស្របច្បាប់ពីក្រសួង ។

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មបានសំណូមពដល់មន្ត្រីជំនាញនិងមន្ត្រីពាក់ពន្ធ័ទាំងអស់រាល់ការចរញលិខិតអនុញ្ញតិក្នុងការសាងសង់ស្ថានីយត្រូវតែត្រួតពិនិត្យអោយបានក្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីបញ្ជៀសបានហានិភយ័ដែលកើតមានឡើងបង្កណូវផលប៉ះពាល់ធំណាស់ទាំងម្ចាស់ស្ថានីយប្រេងនិងអ្នកនៅក្បែ ។ អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោក(សឿកគឹមលៀង)បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានស្ថានីយប្រេងនិងឧស្មន័មានចំនួនចំនួន១០១ស្ថានីយផងដែរ ៕ ជាវុត្ថាកំពង់ឆ្នាំង

IMG20171011081150

IMG20171011081416