រូបភាពទាំងនេះ #បង្ហាញអំពីសហគមន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិជំរុំទោច ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរី។ សហគមន៍នេះ បានជាប់ក្នុងចំណោមសហគមន៍ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ ចំនួន០៥ចុងក្រោយដែលនឹងអាចទទួលបានថវិកាចំនួន៣ម៉ឺន៥ពាន់ដុល្លាអាមេរិកទៅអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ប្រសិនទទួលបានការបោះឆ្នោត(Vote) ច្រើនជាងគេ។

#សូមចូលរួមជួយVoteឲ្យសហគមន៍ទេសចរណ៍ ធម្មជាតិខ្មែរយើងមួយនេះដោយចុចលើលីងនេះ http://www.outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=1

22291271_1688577414488165_3023812101546200034_o

22366458_1688582457820994_1516747312158431014_n 22308793_1688577721154801_1949316957580305855_n

22281984_1688577667821473_5279340396789091935_n

22365144_1688582997820940_1464429654335482706_n

អត្តបទ Facebook ៖ WCS Cambodia