ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧នេះ  ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺជូនប្រធានរដ្ឋសភា ចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្តែង បន្ទាប់ពីមានសំណើពីតំណាងរាស្រ្តគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ លោក សុន ឆ័យ ។

fn-2017-10-10-18-47-07-0 fn-2017-10-10-18-47-07-1 fn-2017-10-10-18-47-08-2 fn-2017-10-10-18-45-32-0