តាមប្រភពBBCបានផ្សាយឲ្យដឹងថា អ្នកស្រីIvana Trumpបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ABCថាគឺរូប គាត់ជាប្រពន្ធដើមរបស់ដូណាល់ ត្រាំដូច្នេះគាត់គឺជាជំទាវទី១របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។គាត់បាននិយាយទៀតថា ៖គាត់បានធ្វើទំនាក់ទំនង ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់សេតវិមានរួចហើយ ប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាគាត់មានការប្រច័ណ្ឌនោះទេ។ប្រព ម្ធដើមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងឡង់សេឃោសនាលក់សៀវភៅដែលសរសេរអំពីស្វ័យជីវប្រវត្តិរបស់គាត់ដែលក៏មានការនិយាយរៀបរាប់យ៉ាងលំអិតអំពីទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំ ផងដែរ។អ្នកស្រីបានរៀការជាមួយលោកត្រាំនៅឆ្នាំ១៩៧៧ហើយបានលែងលះគ្នាទៅវិញនៅអំឡុងទសវ្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ដោយមានកូន៣នាក់ជាមួយគ្នាទៀតផង។ដោយឡែកជំទាវទីំមួយMelania Trumpបច្ចុ ប្បន្នមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីរៀងនេះទេ៕

image