មើលតាមរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះពិតជាគួរឲ្យអាសូរសត្វស្វាមួយក្បាលនេះណាស់។វាត្រូវបានអ្នកលក់ដូរក្នងផ្សារចាប់បានក្រោយពីវាបានចូលទៅលួចអីវ៉ាន់ក្នុងផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។ តាមវេបសាយ Daily Mail ផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបានបង្ហាញរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកបង្ហាញពីសត្វស្វាមួ យក្បាលត្រូវមនុស្សចាប់ចងដៃទៅក្រោយ ថ្ពក់ទៅនឹងកធ្វើមុខស្រងូតស្រងាត់មើលទៅគួរឲ្យអាសូរមែន ទែន។វាពិតជាមានការខ្វះខាតចំណីអាហារខ្លាំងណាស់ ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវាឡើ យ។ម្យ៉ាងទៀតបើទោះជាវាបានទៅលួចរបស់របរអ្នកលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារមែនក៏មិនគួរបើដា់ទណ្ឌកម្មគ្នា ធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះដែរ៕

IMG_2766

IMG_2767 IMG_2768