សហគមន៍អឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើការពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ា ន់ម៉ាដែលបានបើការវាយប្រហារបោសសំអាតពូជសាសន៍ជនជាតិរ៉ូហ៊ីងយ៉ាដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដល់ទៅ៥០០ ០០០នាក់រត់ទៅជ្រកកោននៅប្រទេសបង់ក្លាដេស។តាមប្រភពពត៍មានស្និទ្ធទៅ នឺងអ្នកការទូតអឺរ៉ុបដែលកំពុងធ្វើការអំពីរៀងនេះបានឲ្យដឹងថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមានគោលដៅទៅលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ទាំងឡាយណាដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់ដ៏ឃោរឃៅនេះ។មិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ណាមួយត្រូវបានធ្វើ នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែការពិភាក្សាកំពុងតែដំណើរការទៅហើយ។ជាមួយគ្នានេះក៏មានការពិភាក្សាអំពីការផ្ត ល់ជំនួយទៅដល់ជនជាតិរ៉ូហ៊ីងយ៉ាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរុំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសផង ដែរ៕

IMG_2737