ដុំពេជ្រមិនទាន់ឆ្នៃមានទំហំធំជាងគេបំផុតក្នុងលោក(មានទំហំប្រហាក់ប្រហែលកូនបាល់តេនីស)ត្រូវបានលក់ទៅឲ្យហាងលក់គ្រឿងអលង្កាមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស តម្លៃ៤០លានផោន។ដុំពេជ្រនេះ ត្រូវបានជីករកឃើញនៅក្នុងប្រទេសបូតស្វាណាក្នុងទ្វីបអាហ្រិកតាំងពីឆ្នាំ២០១៥ម្ល៉េះ។ម្ចាស់ហាងលក់ គ្រឿងអលង្ការដែលទិញបានពេជ្រនេះបានិយាយថា៖យើងមានចិត្តរីករាយ និងមានកិត្តិយសខ្លាំងណា ស់ដែលបានធ្វើជាម្ចាស់កំណប់ទ្រព្យដ៏អស្ចារ្យនេះ។ដុំពេជ្រមិនទាន់ឆ្នៃបាននិយាយប្រាប់យើងថា ហេតុអ្វីបានជាពេលនេះគេចង់ឲ្តយើងឆ្នៃវា។យើងនឹងធ្វើការឆ្នៃដុំពេជ្រនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងដោយក្តី គោរពបំផុតឲ្យសាកសមជាវត្ថុដ៏មានតម្លៃអស្ចារ្យបំផុតក្នុងលោកនេះ៕

IMG_2593

IMG_2594

IMG_2595