តាមការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះរបស់អ្នកវេជ្ជសាស្រ្តបានឲ្យដឹងថា ជម្ងឺតម្រងនោមគឺជាជម្ងឺដែលអា ឆ្លងមកពីការបំពុលបរិយាកាសបើទោះបីជាវាមានចំនួនតិចតួចក៏ដោយ។កាលពីដំបងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងផងដែរថាការបំពុលបរិយាកាសក៏ជាមូលហេតុដែលបង្ករឲ្យមានជម្ងឺបេះដូង ដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល មហារីក ជម្ងឺហឺតជាដើម។អ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងទៀតថា នៅពេលដែលមនុស្សណាម្នាក់ស្រូបយកល្អងធូលី លម្អងផ្សែង ម្រែងភ្លើងដែលអណ្តែតនៅក្នុងលំហអាកាសវត្ថុទាំងអស់នោះនឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើង ហើយវារត់ទៅក្នុងសរសៃឈាមនិងឆ្លងកាត់ទៅដល់តម្រងនោមដែលពិបាកនឹងចម្រោះបានក៏បង្កឲ្យតម្រងនោមមានបញ្ហាតែម្តង៕

IMG_2532