១-កុំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានរឿងរកាំចិត្តនឹងគ្នា។បើជាមួយភរិយាឬគូស្នេហ៍របស់អ្នក គួរប្រាប់នាងថាអ្នកត្រូវការអ្វីនឹងត្រូវដឹងពិតពីតម្រូវការរបស់នាងដើម្បីបានតបស្នងដល់នាងឲ្យបានចំដល់ចំណុច។

២-កុំព្យាយាមឈរក្រាញថាត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះ ឬថាមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះ បើអ្នករវល់គិតតែម្យ៉ាងថាសេចក្តីសុខលើគ្រែ មានត្រឹមតែការស៊កបញ្ចូលលឹង្គទៅខាងក្នុងរន្ធភេទរបស់នាងនឹងបានទទួលការឡើងថានសួគ៍(បាញ់ទឹកកាម)នោះ ព្រោះធ្វើបែបនេះ គូស្នេហ៍របស់អ្នកនឹងមិនអាចទទួលយកបានសេចក្តីសុខជាអ្នកយ៉ាងពេញលេញទេ។

៣-ពេលរួមរក្សគ្នា ត្រូវមានការរួមដៃគ្នាទាំងពីរនាក់។ការដែលអ្នកសប្បាយនិងស្រណុកស្រួលតែម្នាក់ឯង ដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាភរិយាឬគូស្នេហ៍របស់អ្នកបានស្រណុកស្រួលដែរឬអត់នោះ ជារឿងដែលមិនគួរធ្វើទេ។

៤-កុំរួមសិចនៅពេលមានរឿងផ្សេងៗមករំខានចិត្ត។អ្នកត្រូវតែមានអារម្មណ៍សប្បាយនៅពេលត្រូវការសប្បាយ និងមិនត្រូវមានរឿងផ្សេងៗមករំខានដល់អ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ។ប្រសិនបើមានរឿងលំបាកស្មុកស្មាញក្នុងចិត្តរហូតគឹតថាមិនចង់រួមសិចអ្នកត្រូវប្រាប់ទៅភរិយាឬគូស្នេហ៍របស់អ្នកដូចជាថា :យប់នេះបងទៅមិនរួចទេ។

IMG_2233