នៅពេលបុរសអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ចំនង់អារម្មណ៍ខាងផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនបានស្រ្តីក៏អាចបណ្តែតបណ្តោយអារម្មណ៍របស់នា្យទៅតាមធម្មជាតិបានដែរ។នៅពេលបុរសអាចគ្រប់គ្រងតណ្ហារបស់ខ្លួនបានទើបមិនត្រឹមតែគេជួយឲ្យដៃគូរបស់គេមានសេចក្តីសុខកំពូលយ៉ាងពេញលេញលើសដើមប៉ុណ្ណោះទេតែគេខ្លួនឯងអាចនៅតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងរឿងសិចច្រើនច្រើនឡើងលើសដើមដូចគ្នា។ប្រសិនបើមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍សិចបាន ដែលមិនចំពោះតែនៅលើគ្រែប៉ុណ្ណោះទេ តែសំដៅដល់កន្លែងផ្សេងៗផងដែរ។គឺនៅពេលបុរសកំពុងមានតម្រូវការ និងផ្តោតអារម្មណ៍ត្រង់ទៅលើគូស្នេហ៍របស់គេតែម្នាក់នោះទង្វើបែបនេះរមែងមានន័យចំពោះនាងយ៉ាងពិតប្រាកដ។រាលលើកដែលបុរសទទួលការទាក់ទាញចិត្តដោយសិច ហើយគេខ្លួនឯងក៏មានភាពស្មោះចំពោះនាង គេក៏បានធ្វើឲ្យនាងបង្កើនការផ្តោតអារម្មណ៍ចំពោះសិចខ្លាំងឡើង។ ដូចគ្នានេះដែរ ប្រសិនបើគេគ្មានចិត្តផ្ដោតការស្រមៃទៅរកស្រីផ្សេងគ្រប់ពេលនោះទេ គេក៏នឹងបានរៀនស្គាល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងថាមពលផ្លូវភេទរហូតដល់គេអាអាចប្រតិបត្តិកាមកិច្ចរបស់គេឲ្យយូរឡើងបាន៕

IMG_2234