ការប្រកួតបាល់ទាត់វគ្គជម្រុះ World Cup នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងពេញមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺពោរពេញទៅដោយក្តីសប្បាយីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពិភពអ្នកនិយមបាល់ទាត់់។ក្រុមអ្នកគាំបាល់ទាត់នៃប្រទេសនិមួយៗបានចេញមក ដោយអ្នកខ្លះបង្ហាញនូវភាពសិចស៊ីដ៏គួរឲ្យគយគន់មើលយ៉ាងក្រៃលែង។យើងខ្ញុំសូមលើកយករូបភាពខ្លះមកបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម…..

IMG_2156

IMG_2157

IMG_2158

IMG_2159

IMG_2160