ប្រសិនបើបុរសអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីបណ្តែតបណ្តោយអារម្មណ៍ផ្លូវភេទយ៉ាងពេញលេញបាន ព្រមទាំងបណ្តោយឲ្យវារោលរាលទៅតាមធម្មជាតិដោយការទុកចិត្តចំពោះគ្នានឹងគ្នានោះនឹងធ្វើឲ្យកើតការទទួលស្គាល់ក្នុងរសជាតិសិចយ៉ាងពេញទីរហូតអាចធ្វើឲ្យភាគីបុរសអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានយូរ។ នៅពេលគេអាចបន្ធូរភាពតានតឹងបានព្រមទាំងទទួលស្គាល់ និងមានសេចក្តីសុខជាមួយរសជាតិសិចរបស់បុរសដោយសេចក្តីស្នេហា វានឹងធ្វើឲ្យគេអាចទប់សង្កត់អារម្មណ៍ខាងផ្លូវភេទបានយូរឡើងលើសដើមរហូតធ្វើឲ្យនាងមានសេចក្តីសុខទៅជារឿយៗ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះបីថាភាគីស្ត្រីអាចគ្រប់គ្រងនិងធ្វើឲ្យកើតឡើងក្នុងរឿងសិចខ្លាំង តែនាងអាចរុញច្រានឲ្យគេជ្រុះចេញពីការគ្រប់គ្រងឬអាចធ្វើឲ្យគេអស់អារម្មណ៍បានយ៉ាងមិនដឹងខ្លួន។ នៅពេលអាកប្បកិរិយាតបស្នងខាងផ្លូវភេទរបស់នាងជាការតបស្នងឲ្យគេដោយត្រង់ដែលច្រើនជាងការដែលនាងព្យាយាមជំរុញឲ្យគេកើតអារម្មណ៍ចំពោះនាងគេក៏នឹងបន្ថែមអារម្មណ៍តម្រូវការផ្លូវភេទជាមួយនាងកាន់តែច្រើនឡើង។ គេអាចនឹងកើតភាពរំភើបស្រើបស្រាល រហូតបាញ់ទឹកកាមមក ដោយត្រេកត្រអាលជាមិនខាន៕

IMG_2141