កម្មវិធីវិទ្យុ នាទី ជួបជាមួយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរា នៅក្នុងកម្មវិធី មរតកដូនតា បានដកស្រង់អត្ថបទ “ជាប់ជុច” និង “នពក្រោះ” មកបកស្រាយ។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖