សារព័តមានអនឡាញ KNV សូមជំរាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកអានមេត្តាជ្រាបថា សារព័តមានយើងខ្ញុំសូមផ្អាកការផ្សាយមួយរយះ ដើម្បីជួសជុលបញ្ហាបច្ចេកទេសឡើងវិញ។ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ បន្ទាប់ពីជួសជុលរួច។
សូមអរគុណ…

tools