កាសែតThe Newyork Postបានដកស្រង់របាយការណ៍នៃការស្រាវជ្រាវមួយរបស់អ្នកស្រីElisabeth Lioydមកពីវិទ្យាស្ថានkinsey ដែលបានសរសេរថាមនុស្សស្រីទាំងឡាយត្រូវតែរក្សារការស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការរួមភេទដើម្បីផ្តល់ភាពស្រណុកសុខស្រួលដល់ខ្លួនឯងផងនិងដៃគូររបស់ខ្លួនផង។ប៉ុន្តែអ្វីៗសព្វយ៉ាងក៏មិនមែនអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតែមួយមុខនោះទេឋគឺវាអាស្រ័យទៅលើធម្មជាតិដែលផ្តល់ឲ្យពីកំណើតផងដែរ។អ្នកស្រីបានសរសេរថាស្ត្រីដែលមានគ្លីតូរីសនៅកៀកបមផុតទៅនឹងរន្ធនោមនឹងទទួលបានឪកាសនៃភាពស្រណុកសុខស្រួលឃាងគេបំផុតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរួមភេទ។ចម្ងាយដែលសមស្របបំផុតគឺស្ថិតនៅចន្លោះ២,៥សង់ទីម៉ែត្រ។វាពឹតជាការគួរឲ្យខកចិត្តខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើសុភាពនារីទាំងឡាយមានចន្លោះចម្ងាយរវាងគ្លីតូរីសនិងរន្ធនោមដល់ទៅ៣សង់ទីម៉ែត្រនោះ។នាងប្រាកដជាគ្មានភាពរំភើបញាប់ញ័រប៉ុន្មានឡើយក្នុងពេលរួមភេទ។ប៉ុន្តែកុំអាលអស់សង្ឃឹមព្រោះនាងក៏អាចពិគ្រោះជាមួយដៃគូរដើម្បីស្វែងរកឲ្យឃើញនូវបទពិសោធន៍ណាមួយដែលវិសេសវិសាលដើម្បីធ្វើឲ្យការរួមភេទរបស់នាងមានឪជារសមកវិញក៏បានដែរ៕

unnamed-1-7