កាលពីថ្មីនេះ មេចុងភៅជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បានធ្វើនំភីហ្សាប្រវែងដល់ទៅ ២,១៣គីឡូម៉ែត្រ ដើម្បីបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness World Record ក្រោមពានឈ្មោះថា ភីហ្សាវែងបំផុតក្នុងលោក។ ភីហ្សាខាងលើមានទម្ងន់ 7808គីឡូក្រាម ប្រើម្សៅអស់ 3632គីឡូ ឈីស1634គីឡូ និង Salsa 2552គីឡូក្រាម។

Longest-Pizza-4_large

ភីហ្សាមួយនេះ បានបំបែកឯកត្តកម្មពិភពលោកដោយជោគជ័យ គឺបានយកឈ្នះភីហ្សារបស់ ទីក្រុងណាប៉ូលី ប្រទេសអ៊ីតាលី ដែលធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនប្រវែង ១,៩៣គីឡូម៉ែត្រ។

Longest-Pizza-3_large

Longest-Pizza_large

Longest-Pizza-1_large

Longest-Pizza-2_large