មិនចាំបាច់មានអ្នកបើកបរទៀតទេ។ក្រុមហ៊ុនផលឹតយន្តហោះBoeingមានផែនការសាកល្បងផ្នែកបច្ចេកវិជ្ជាដើម្បីផលឹតយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរដោយមិនចាំបាច់មានមនុស្សបើកនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយ។យន្តហោះមួយគ្រឿងត្រូវបានដាក់ឲ្យហោះហើរកាលពីពេលកន្លងទៅនេះដោយគ្មានអ្នកបើកបរប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជាតាមប្រព័ន្ធកំព្យូទ័រពីដីទៅ។ការសាកល្បងនេះបានដំណើរការទៅដោយជោគជ័យហើយ។នៅពេលដែលយន្តហោះប្រភេទនេះដាក់ឲ្យដំណើរការទូទាំងពិភពលោកនោះគេអាចកាតបន្ថយចំនួនពីឡុតបានយ៉ាងច្រើនហើយប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់អ្នកធ្វើដំណើរបានមួយចំនួនទៀតផង។ប៉ុន្តែសំខាន់គឺថាតើមានអ្នកហ៊ានជិះយន្តហោះនេះប៉ុន្មានអ្នកទៅ??

unnamed (5)