កុមារា Eli Thompson  អាយុទើប២ខួប បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនៅឯមន្ទីរពេទ្យ Springhill Medical Center រដ្ឋ Alabama ប្រទេសអាមេរិច។ កុមារា Eli ជាក្មេងអភ័ព្វ ព្រោះតែគេកើតមកមិនគ្រប់ខែនិងគ្មានច្រមុះសំរាប់ដកដង្ហើមឡើយ។

8c83c506d2b08d2ea153162faa450e76c4070fdf

លោក Jeremy Finch បាននិយាយថា Eli ខាងក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើការពិនិត្យ យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុត និងបានធ្វើការវះកាត់រន្ធបំពង់ខ្យល់ដើម្បីឲ្យ Eli ងាយស្រួលដកដង្ហើម បន្ទាប់ពីគេកើតបាន ៥ថ្ងៃ។  ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណា  ស្ថានភាពរបស់ Eliនៅតែបន្តគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់សុខភាពរបស់គេ រហូតដល់បាត់បង់ជីវិត៕

c28ffc04fb75c8c5b3454b8961c8f52ee8ce76d0

71e5bd7c4c061a7bacb4b88af2509ffa5e74a812