ថ្មីៗនេះមានស្រីៗជនជាតិអារហ្សង់ទីនមួយក្រុមបាននាំគ្នាស្រាតខោស្រាតអាវអស់បង្ហាញកេរ្ត៍ម៉ែឲ្យនៅកណ្តាលវាលដើម្បីជាការតវ៉ាទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធយេនឌ័រនៅក្បែរវិមានប្រធានាធិបតីតែម្តង។

unnamed (8)

ស្ត្រីទាំងនេះបានស្រែកតវ៉ាដោយបញ្ចេញសម្លេងខ្លាំងៗប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអារហ្សង់ទីនដោយមានស្ត្រីប្រមាណ១០០នាក់បាននាំគ្នាដង្ហែរទៅកាន់វិមានប្រធានាធិបតីលោកស្រីCasa Rosadaនៅក្នុងទីក្រុងBuenos Airesដែលនៅទីនោះពួកគេនាំគ្នាស្រាតដើម្បីជាការសំដែងមតិតែម្តង។ពួកគេបានសំដែងកំហឹងចេញមកយ៉ាងខ្លាំង។នេះជាការតវ៉ាដ៏ប្លែកមួយដែរដែលអ្នកខ្លះបាននិយាយថាស្រាតចំហឲ្យអស់ដើម្បីស្រាយកំហឹង៕

unnamed (8)

unnamed (9)

unnamed (10)

unnamed (11)

unnamed (9) unnamed (10) unnamed (11) unnamed (12) unnamed (12)