សារព៍តមានអនឡាញUrgente24.បានផ្សាយឲ្យដឹងថាលោកអាចារ្យប្រដៅសាសនាម្នាក់ឈ្មោះJoseAtaulfoដែលមានផ្ទុកវីរុសហ៊ីវនៅក្នុងខ្លួនបានរួមរក្ស័ជាមួយក្មេងស្រីជាង៣០នាក់អាយុចន្លោះពី៥ទៅ១០ឆ្នាំត្រូវបានលើកលែងទោសដោយអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារRoman Catholic Churchនៃប្រទេសមិកស៊ិក។គាត់ក៏មិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងបទឧក្រឹដ្ឋផងដែរ។ទាំងអាជ្ញាធរប្រទេសមិកស៊ិកនិងបណ្តាអង្គការការពារសិទ្ធកុមារនៅទីនោះផងគ្មានអ្នកណាមួយលើកយករឿងដ៏អាស្រូវនេះមកនិយាយមួយម៉ាត់ណាឡើយ។នោះគឺដោយសារតែស្ថាប័ណសាសននេះមានឥទ្ធពលនៅទីនោះខ្លាំងក្លាណាស់៕

unnamed