នៅពេលការកម្រើកខ្លួនខាងផ្លូវភេទស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់រហូតរកកលនឹងដល់ចំណុចស្រណុកស្រួលកំពូល ការគាំងរបស់លោហិតខ្មៅនឹងដល់ចំណុចកំពូលហើយសាច់ដុំនឹងប្រឹងខ្លាំង។ សម្រាប់បុរសអវយវៈភេទនឹងពង្រីកខ្លួនយ៉ាងពេញលេញ ពងស្វាសពង្រីកខ្លួនធំ សាច់ដុំត្រង់ថង់ពងស្វាស និងសាច់ដុំដែលយឺតពងស្វាសមានការរួញខ្លួន ទឹករំអិលហូរចេញមកផ្សើមចុងលិង្គសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការរុលចូលរបស់វាទៅក្នុងរន្ធយោនីស្រ្ដី។ ចំណែកស្រ្ដីភេទវិញគែមខាងក្រៅនៃយោនីនឹងប៉ោងឡើងគ្លីតូរីសនឹងលើកខ្លួនខ្ពស់ ផ្នែកខាងក្រោមរបស់មាតទ្វារយោនីនឹងក្រាស់ និងចង្អៀតឡើងប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃខ្នាតដើមធ្វើអោយរឹតតួលិង្គរបស់បុរសបានយ៉ាងតឹងណែនបង្កើនភាពស្រៀវស្រើបទ្វេឡើង។ រយៈនេះប្រើពេលប្រមាណ ៣០វិនាទីទៅ៣នាទី៕

sex-positions-main