នៅពេលរាងកាយកើតអារម្មណ៍ភេទនឹងមានការគាំងលោហិតខ្មៅនឹងការតឹងខ្លួនរបស់សាច់ដុំថយចុះ ដកដង្ហើមញាប់និងធ្ងន់ លោហិតច្រាលឡើងខ្លាំង។ សម្រាប់ស្រ្ដីភេទក្រោយពីបានទទួលការជម្រុញ៣០វិនាទី រន្ធយោនីនឹងបញ្ចេញទឹករំអិលដើម្បីមកផ្សើមរន្ធយោនីអោយមានភាពពង្រីខ្លួនឡើងដូចគ្នាដែរ។ ជាមួយគ្នានោះ រន្ធយោនីនឹងពង្រីកខ្លួនក្នុងខណៈដែលស្បូនលើកខ្លួនខ្ពស់ឡើង។ ក្បាលដោះនឹងងើបឡើងនឹងពង្រីកខ្លួនឡើងរឹង។ ការកម្រើកខ្លួនខាងផ្លូវភេទនេះអាស្រ័យទៅលើវិធីការជម្រុញរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលអាចស៊ីពេលត្រឹមតែ១នាទី ឬយូររាប់ម៉ោងក៏មានដែលអាស្រ័យលើតិចនិច និងភាពជំនាញក្នុងការបបោសអង្អែលជម្រុញអារម្មណ៍របស់បុគ្គលម្នាក់ៗ៕

how-often-do-you-have-sex-420_0