ការរួមសិចមិនជាមែនជារឿងដែលអ្នកត្រូវមកសប្បាយតែម្នាក់ឯងនោះទេ តែភាគីម្ខាងទៀតដែលកំពុងបានទទួលការប្រតិបត្តិពីអ្នកនោះក៏ត្រូវបានទទួលសេចក្ដីសុខ និងសេចក្ដីសប្បាយរីករាយផងដែរ។ ការយកតែចិត្តខ្លួនឯងស្រណុកស្រួលតែម្នាក់ឯងដោយភាគីម្ខាងទៀតមិនដឹងទោដល់ណាសោះនោះចាត់ទុកថាជារឿងដែលឃើញតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯង ជ្រុលពេកណាស់ហើយបើបែបនេះយូរៗទៅជីវិតសិចក្នុងគូស្រកររបស់អ្នកនឹងគ្មានរស្មីស្រស់ថ្លា និងអាចដួលរលំក្នុងពេលដ៏ខ្លីមិនខាន៕

f815c5f14a02396aaf88348c2c4273a5