នៅពេលដែលអ្នកឡើងលើគ្រែដើម្បីរួមភេទជាមួយនារីណាម្នាក់ អ្នកទំនងជាមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែទទួលបានពានរង្វាន់អ្វីម្យ៉ាងដ៏ធំសម្បើមមួយ ។ពេលនោះទៀតសោតអ្នកក៏កំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងមានវ័យត្រឹមតែ២០ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឯង។អ្នកពឹតជាកំពុងមានមោទនភាពណាស់។ផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់ភាគីនារីមិនអីចឹងទេពិសេសប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីចំណុចសម្រើបរបស់នាង។នៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយបង្ហាញអំពីការសម្ងាត់របស់ស្ត្រីនៅលើគ្រែគេបានរកឃើញថាចំណុចសម្រើបឬហៅថាG-Spotគឺស្ថិតនៅលើវ័យរបស់នាង។គេបានបែងចែកវ័យស្ត្រីទៅតាមក្រុមគឺក្រុមក្មេងស្រីជំទង់អាយុក្រោម២៣ឆ្នាំ ស្រ្តីវ័យកណ្តាលអាយុពី២៣ឆ្នាំទៅ៣៦ឆ្នាំនិងស្ត្រីវ័យចាស់អាយុពី៣៦ឆ្នាំឡើងទៅ។ពេលនោះគេរកឃើញថាស្ត្រីក្នុងវ័យក្រុមអាយុចាប់ពី៣៦ឆ្នាំឡើងទៅមានភាពស្រើបស្រាលខ្លាំងជាង មានភាពទាក់ទាញខ្លាំងជាង និងមានភាពសប្បាយរីករាយខ្លាំងជាងជាមួយនឹងការរួមភេទ។ស្ត្រីក្នុងវ័យនេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាពួកគេសប្បាយរីករាយក្នុងការទទួលយកការរួមភេទឲ្យបានច្រើនដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយគ្មានភាពអល់អែកឡើយ៕

unnamed (3)