សារព៍តមានអង់គ្លេសThe Starបានផ្សាយឲ្យដឹងថាតុក្កតាសិចក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនធ្វើការផលឹតបម្រើឲ្យសំណូមពរប្រើប្រាស់ដោយសារតែតុក្កតាប្រភេទនេះកំពុងផ្តល់នូវភាពស្រណុកសុខស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់លើសពីការស្មាន។តុក្កតាសិចនេះចេះគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅលើគ្រែ។ដំបូងឡើយតុក្កតាសិចនេះដែលគេបញ្ចូលVersionថ្មីល្បីល្បាញតែនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលនេះវាបានរីករាលដាលពោរពេញដោតប្រជាប្រិយ៍ភាពយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ចក្រភពអង់គ្លេស។អ្វីដែលអស្ចារ្យទៅទៀតនោះគឺថាតុក្កតាសិចនេះហាក់ដូចជាមនុស្សមានបេះដូងហើយខ្លួនគេមានកម្តៅឧណ្ធៗនិងមានសម្រើបខាផ្លូវសិចដូចមនុស្សពឹតៗ។ក្រុមហ៊ុនSilicone Sexគឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេដែលបានធ្វើការនាំចូលតុក្កតាសិចនេះដោយទទួលការកុម៉្មងទិញប្រមាណពី២០ទៅ៣០ក្នុងមួយថ្ងៃ៕

unnamed (1)