ប្រាសាទអង្គរវត្ត ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដួងព្រលឹងនៃជាតិខ្មែរ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ មានទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិច្រើនលាននាក់ ដែលមកកម្សាន្តប្រាសាទអង្គរវត្ត។ នារដូវវស្សា ដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ ធ្វើឲ្យទេសភាពនៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្ត មានភាពស្រស់បំព្រង និងគ្របដណ្តប់ដោយពណ៌ខៀវ និងបៃតង។
APSARA_2017-05-30_10
ចង់ដឹងថា តើទិដ្ឋភាពប្រាសាទអង្គរវត្តនារដូវវស្សានេះ មានភាពស្រស់ស្អាតកម្រិតណា សូមអញ្ជើញទស្សនារូបភាពមួយចំនួនខាងក្រោមនេះ ៖

716x266_APSARA_2017-05-30_01

APSARA_2017-05-30_05

APSARA_2017-05-30_06

APSARA_2017-05-30_08

APSARA_2017-05-30_09

APSARA_2017-05-30_11

APSARA_2017-05-30_12

APSARA_2017-05-30_13

APSARA_2017-05-30_14

APSARA_2017-05-30_15

APSARA_2017-05-30_16

APSARA_2017-05-30_17

APSARA_2017-05-30_19

APSARA_2017-05-30_21

APSARA_2017-05-30_23

APSARA_2017-05-30_24

APSARA_2017-05-30_25

APSARA_2017-05-30_26

APSARA_2017-05-30_27