ទោះបីអ្នកណាចង់ហាមឃាត់ក៏ឃាត់មិនឈ្នះដែរដូច្នេះមានតែបណ្តោយតាមដំណើរទៅចុះ។តារាបង្ហាញម៉ូតនាងKlumបានសម្រេចចិត្តថតរូបស្រាតចុះផ្សាយក្នុងសៀវភៅរូបថតថ្មីមួយដែលកន្លងមកនាងមិនធ្លាប់បានធ្វើអីចឹងទាល់តែសោះ។Klumនិយាយថា៖សូមលោកអ្នកកុំខ្វលចិត្តខ្លាំងពេក។សូមចូលរួមរីករាយជាមួយរូបរាងកាយដ៏ស្រស់សង្ហាររបស់នាងម្នាក់នេះផងទៅចុះ។អ្នកថតរូបភាពរបស់នាងគឺលោកRankin អាយុ៤៣ឆ្នាំគ្រោងបោះផ្សាយសៀវភៅរូបថតអាក្រាតនេះដោយដាក់ចំណងជើងថា៖Heidi Klum byRankinគ្រោងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះក្នុងតម្លៃមួយក្បាល១៣៤ដុល្លារអាមេរិក។នាងKlumនិយាយថា៖ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាហាក់ដូចជាមានអាយុត្រឹម២០ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។តាមពឹតមកដល់ពេលនេះនាងKlumមានអាយុ៣០ឆ្នាំនិងមានកូន៤នាក់ទៅហើយ៕

unnamed (4)