កាសែតThe Starរបស់អង់គ្លេសបានផ្សាយថាមានសំនួរជាច្រើនបានចោទសួរថានៅរដូវវិស្សមកាលខាងមុខនេះតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះនិងទៅកាន់ទីកន្លែងណាខ្លះ? ….ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលវិភាគនៃការឈប់សម្រាករបស់អ្នកកុំភ្លេចឲ្យសោះការលួចទៅរួមភេទជាមួយដៃគូផ្សេងដើម្បីឲ្យវាប្លែកមាត់បន្តិច។នេះជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់មនុស្សប្រុស។ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីបណ្តាញព៍តមានGalacasino.comបានធ្វើការស្ទង់មតិទៅលើប្រជាជនអង់គ្លេស១០០០នាក់ដើម្បីឲ្យពយកគេផ្តល់ចម្លើយជាសម្ងាត់ថាតើគេនឹងធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកខាងមុខនេះ?មានមនុស្ស៣៣%ឆ្លើយថាពួកគេចង់សម្រាកឲ្យសុខស្ងប់តាមរបៀបរ៉ូម៉ង់ទិចដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមករំខាន២៨%ចង់ចំណាយលុយដើរលេងឲ្យលើសពីពេលវេលាធម្មតា២៥%ត្រៀមភូតកុហកដៃគូប្រចាំថ្ងៃដើម្បីស្វែងរកដៃគូថ្មីមកកំសាន្តឲ្យប្លែកមាត់និង១៩%ទៀតឆ្លើយថាពួកគេនឹងចំណាយពេលវេលាសម្រាកនេះអង្គុយជក់បារីតែម្តងចំណែក៥០%ទៀតសុំមិនឆ្លើយដោយបញ្ជាកថានេះជារឿងសម្ងាត់បំផុត៕

unnamed (19)

unnamed (20)