កាសែតNew York Postបានផ្សាយថារូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រុមគ្រួសាររាជវង្សអង់គ្លេសបានបែកធ្លាយជាសាធារណះហើយក្រោយពីភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមត្រូវបានគេហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យថតរូបពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឡើយ។បើអ្នកណាហ៊ានថតហើយយកទៅបង្ហោះជាសាធារណះគឺជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសចំពោះរាជបញ្ជាហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ជាមិនខាន។ហេតុអ្វីក៏ការសម្ងាត់នេះលាក់មិនជិត?ព្រោះថាភ្ញៀវទាំងអស់និងអ្នកបំរើក្នុងពិធីនោះត្រូវបានគេដកទូរសព្ទ័ ឬតម្រូវឲ្យបិទទូរសព្ទ័អស់ទៅហើយនោះ??គួរបញ្ជាក់ថានេះជាពិធីរៀបការរវាងខ្សែរាជវង្សអង់គ្លេសព្រះនាងPippaនិងកូនកូនកម្លោះគឺលោកJame។ពេលនេះគេកំពុងដុតដៃដុតជើងស្វៃងរកជនល្មើសនេះបានន័យថាភ្ញៀវទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះសុទ្ធតែត្រូវជាប់អង្កេតទាំងអស់៕

unnamed (17)

unnamed (18)