លោក Roger Moore ដែលប្រិយមិត្តជាច្រើនស្គាល់ថាជា James Bond ក្នុងស៊េរីរឿង “James Bond” បានទទួលមរណភាពហើយ នៅអាយុ ៨៩ឆ្នាំ។ តារាសម្ដែងប្រុសដ៏ល្បី និងជាតួ James Bond ០០៧ កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៧០ និង១៩៨០។  គ្រួសាររបស់លោក Roger Moore ក៏បានឲ្យដឹងដែរថា លោកស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីក នៅប្រទេសស្វីស។

jj_large

kkk_large