នៅក្នុងពិភពលោកនេះអ្នកណាមិនល្បីថា វៀតណាមជាប្រទេសដែលសម្បូរណ៍ទៅដោយស្រីស្អាបំផុតនោះ? ចុះទំរាំបវរកញ្ញាឬក៏តារាបង្ហាញម៉ូតទៀតនោះ តើស្អាតអស្ចារ្យប៉ុនណាទៅ? វៀតណាមជាប្រទេសកុម្មុយនីស ប៉ុន្តែគេមិនបានតឹងតែងរឿងអញ្ចឹងៗទេ។ ថ្មីៗនេះសារព័តមានអនឡាញAsianTown ទើបតែបានចុះផ្សាយរូបភាពតារាបង្ហាញម៉ូតនាងDiemMy ដែលឈរថតឡង់សេឲ្យម៉ាករថ្ថយន្តមួយ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ ដោយមិនបាច់បរិយាយច្រើនសូមលោកអ្នកគយគន់រូបភាពនាងហើយដាក់ពិន្ទុដោយខ្លួនឯងចុះ៕

unnamed