ត្រៀមហិបដាក់លុយ!​ ស្អែកនេះ ជូត រោង ខាល កុរ ថោះ មមី មាន​លាភ​ធំ ជួប​មហា​សំណាង

754

មុននេះបន្តិចកំពូលហោរចិនសែបានទស្សន៍ទាយថា ស្អែកនេះ មហាឆ្នាំទ្រព្យទាំង៦រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត មានហុងស៊ុយល្អ អ្វីៗប្រែជាល្អគ្រប់យ៉ាង ជួបមហាសំណាង មានលាភ មានលុយហូរចូលគ្រប់ទិស ដែលជាការកែប្រែជីវិតដ៏មានរស្មី ។

ដើម្បីលើករាសី កែប្រែវាសនាឱ្យត្រចះត្រចង់ដូចការទស្សន៍ទាយ សូមលោកអ្នកប្រញាប់បួងសួងបញ្ជូនសារសុំលាភសំណាងឥឡូវនេះភ្លាម ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំជូត

ពណ៌នាំលាភ ពណ៌មាស, លេខនាំសំណាង លេខ៧៥៧ ហុងស៊ុយលោកអ្នកល្អខ្លាំង មានលាភធំ លុយធំចូលមកហូរហៀរ ។ បើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្វី តែងផ្តល់ផលល្អតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរ ហើយរាល់ការងាររកទទួលទាន មានលុយចូលហូរហៀរ និងអាចមានអ្នកនាំប្រាក់មកឱ្យដល់ផ្ទះផងដែរ ។ ចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសុខក្សេមក្សាន្តទាំងទៅនិងត្រឡប់មកវិញប្រសើរណាស់ ។

ឆ្នាំរោង

ធាតុដុំពេជ្រទទួលបានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋី មានសំណាងល្អតាមជាប់ខ្លួនជានិច្ច ។ តាមទំនាយកំពូលហុងស៊ុយចិនសែបានអះអាងថា ស្អែកនេះ ជាពេលនៃលាភធំហូរចូលដូចទឹក លុយធំចូលមកកាន់តែខ្លាំង រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានសម្បត្តិដូចសេដ្ឋីរយលាន មានលាភ មានជ័យ មានលុយចូលហូរហៀរ រស់នៅលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មហាសាលប្រកបដោយសុភមង្គលដ៏ឧត្តម លេខនាំហេង៤៥៩ ពណ៌នាំសំណាង ទឹកក្រូច ហេងហេង ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំខាល

ហុងស៊ុយឡើងខ្ពស់ត្រដែត ជាពេលវេលាមាស មានលាភ មានជ័យ មានលុយចូលហូរហៀរ ។ រាល់ការងាររកទទួលទានបានផលចូលមកគ្រប់ទិសទី រីឯអ្នករកស៊ីជួញដូរវិញកាក់កបកាន់តែខ្លាំង បើមានការបើកមុខរបរថ្មីផង គឺពិតជាល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសពិសេសនេះ លេខហេង២៧៩ ពណ៌នាំសំណាង ប្រផេះ និងក្រមៅ មានលាភមានជ័យពេញមួយជីវិត ។

ឆ្នាំកុរ

ពណ៌នាំលាភ ពណ៌ក្រហម, លេខនាំសំណាង លេខ១០៩ ហុងស៊ុយលោកអ្នកល្អខ្លាំង មានលាភធំ លុយធំចូលមកហូរហៀរ ។ បើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្វីតែងផ្តល់ផលល្អតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរ ហើយរាល់ការងាររកទទួលទាន មានលុយចូលហូរហៀរ និងអាចមានអ្នកនាំប្រាក់មកឱ្យដល់ផ្ទះទៀតផង ។ ចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសុខក្សេមក្សាន្តទាំងទៅនិងត្រឡប់មកវិញប្រសើរណាស់ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំថោះ

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត លេខនាំសំណាង លេខ ១៧៩, ពណ៌នាំសំណាង មាស លោកអ្នកមានលាភ មានជ័យ មានលុយចូលហូរហៀរ បើចង់ធ្វើការដាក់ទុនរកស៊ី ឬចរចារឿងសំខាន់អ្វីមួយគឺជាឱកាសល្អបំផុតទទួលបានផ្លែផ្កាតបមកវិញឥតគណនា ។ រីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាគូស្វាមីភរិយាមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមរកគ្នាប្រពៃណាស់ ។

ឆ្នាំមមី

ពណ៌នាំលាភ ពណ៌ទឹកក្រូច, លេខនាំសំណាង លេខ៥១៧ ហុងស៊ុយលោកអ្នកល្អខ្លាំង មានលាភធំ លុយធំចូលមកហូរហៀរ ។ បើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្វីតែងផ្តល់ផលល្អតបមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរ ហើយរាល់ការងាររកទទួលទានមានលុយចូលហូរហៀរ និងអាចមានអ្នកនាំប្រាក់មកឱ្យដល់ផ្ទះផងដែរ ។ ឯការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសុខក្សេមក្សាន្តទាំងទៅនិងត្រឡប់មកវិញប្រសើរណាស់ ៕