ថៃ គ្រោងស្នើយូណេស្កូ ដាក់បញ្ចូលអតីតព្រះមហាក្សត្រថៃ Bhumibol Adulyadej ក្នុងបញ្ជីបុគ្គលឧត្ដុង្គឧត្ដមរបស់ពិភពលោក មុនថ្ងៃគម្រប់ខួប ១០០ ឆ្នាំរបស់ទ្រង់

1022

សារព័ត៌មាន Bangkok Post បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ នេះថា ក្រសួងអប់រំថៃគ្រោងនឹងស្នើឱ្យអង្គការយូណេស្កូដាក់បញ្ចូលអតីតព្រះមហាក្សត្រថៃ ព្រះបាទ Bhumibol Adulyadej ទៅក្នុងបញ្ជីបុគ្គលឧត្ដុង្គឧត្ដមរបស់ពិភពលោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមលោកស្រី Trinuch Theinthong រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២២ កន្លងទៅថា ព្រះអង្គនឹងត្រូវបានគេគោរពជាសាកលចំពោះព្រះរាជកិច្ចដែលទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់ប្រជារាស្រ្តរបស់ទ្រង់ ក៏ដូចជាសហគមន៍ពិភពលោកផងដែរ។ លោកស្រីបានបន្តថា ក្រសួងនឹងអំពាវនាវឱ្យអង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្រ្ត និង វប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (យូណេស្កូ) ឱ្យដាក់បញ្ចូលព្រះអង្គទៅក្នុងបញ្ជីឱ្យបានមុនថ្ងៃគម្រប់ខួប ១០០ ឆ្នាំរបស់ទ្រង់ ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៧។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក លោកបណ្ឌិត Atthapol Sangkhawasi លេខាធិការអចិន្រ្តៃយ៍នៃក្រសួងអប់រំបាននិយាយថា អង្គការយូណេស្កូ បានពិចារណាឈ្មោះសម្រាប់ដាក់ក្នុងបញ្ជីបុគ្គលឧត្ដុង្គឧត្ដមរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយមកដល់ពេលនេះថៃមានឥស្សិរជន ២ រូបរួចហើយដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជី ដោយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន បានដាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី Galayani Vadhana និង លោក Phrya Sisunthornwohan ដែលជាអ្នកនិពន្ធ និង ជាអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះ ក្នុងបញ្ជីនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី Galayani Vadhana ដែលជាព្រះរាមរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រថៃ ព្រះបាទ Bhumibol Adulyadej បានសោយទិវង្គតនៅឆ្នាំ ២០០៨ ក្នុងព្រះជន្ម ៨៤ ព្រះវស្សា ដោយទ្រង់បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការលើកកម្ពស់ការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ វេជ្ជសាស្ត្រ សុខភាពសាធារណៈ ការគ្រប់គ្រងសង្គម ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ សាសនា និង សិល្បៈ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រីឯអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះ Phraya Sisunthornwohan (Noi Ajarayangkul) គឺបានទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ ១៨៩១ ដោយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដោយសារស្នាដៃកំណាព្យ ក៏ដូចជាការរួមចំណែករបស់លោក ចំពោះអត្ថបទអប់រំសម្រាប់សាលា Phratumnuk Suan Kularb ផងដែរ