ក្មួយៗទាំងបួននាក់នេះហើយ​ ដែលបានរួចផុ.តពីគ្រោះថ្នា.ក់ លិ.ចទូក ជិ.វិ.តថ្លៃណាស់

169

ថ្មីៗនេះ យោងតាមប្រភព គណនីហ្វេសប៊ុក លោក​ សាវិន ហ្វីលីប បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា នេះជាក្មួយៗទាំង៤នាក់ដែលខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ក្បែរដីចំការចេករបស់ខ្ញុំ ពួកគេមហាសំណាងបំផុតបានរួចផុតពីសេចក្ដីស្លាប់លិចទូកដនៅភូមិកោះចំរេីន ឃុំកំពង់ភ្នំ ស្រុកលេីកដែក ខេត្ត កណ្ដាលកាលពីយប់ម្សិលមិញ ១៣ តុលា ២០២២ វេលាម៉ោង ៦.50នាទីល្ងាច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. កុមារា ហេង ហ៊ុយ ២. កុមារី វី ចាន់បូរ៉ា ៣. កុមារា សូត្រ រក្សា ៤.កុមារី ម៉ារីណា ពួកគេសុទ្ធសឹងជាក្មេងមានអាយុក្រោម១៤ឆ្នាំហេីយជាសិស្សរៀនពូកែទាំងអស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​