ត្រៀមខ្លួនទៅ!! ក្រសួងព័ត៌មាន កំពុងស្រាវជ្រាវលើបុគ្គលសារព័ត៌មានដែលប្រើពាក្យប្រ​មា​ថ «បែកថ្នាំ បែកធម៌» ទៅកាន់ព្រះសង្ឃហើយ

205

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាន ឯកឧត្តម មាស សោភ័ណ្ឌ​ បានឲ្យដឹងថា អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​ និង​សោតទស្សន៍​ នៃក្រសួង​ព័ត៌មាន ​កំពុងពិនិត្យ​លើការផ្សព្វផ្សាយថា តើអ្នកសារ​ព័ត៌មាន​មួយរូបដែលប្រើពាក្យ ប្រ មា ថ ទៅកាន់ព្រះសង្ឃនោះ បានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្រសួង​ព័ត៌មាន​ដែរឬទេ ព្រមទាំង​ខ្លឹមសារ​នៃការផ្សព្វផ្សាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តម មាស សោភ័ណ្ឌ បញ្ជាក់ថា ក្នុង​ករណី​រកឃើញថា​ ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​នោះ បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួង​ ខាងក្រសួង​នឹងធ្វើការអប់រំណែនាំ​ តម្រង់ទិស គោរពឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន ទៅតាមគោលការណ៍ ក្រមសីលធ៌ម វិជ្ជាជីវៈ សារព័ត៌មាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា កាលពីថ្មីៗនេះ មានទំព័រហ្វេសបុក មួយឈ្មោះថា វង្ស ប្រណី បានផ្សព្វផ្សាយថា «ជូនទៅកាន់ស្ថាប័ន សារព័ត៌មានរបស់បុគ្គលម្នាក់នេះដូច (ក្នុងរូប) ចេញមុខមកសុំទោស និងខមាទោសចំពោះព្រះតេជគុណ ដែលខ្លួនប្រ​មា​ថ​ជា​​​ដាច់ខាត ពីព្រោះកាលពីយប់ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ក្នុងការឡាយរបស់គាត់ បុគ្គលជាអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះ បានប្រើពាក្យសម្ដី ទាំងកាយវិការ គឺហាក់បីដូចជាមិនសមទំនងទាល់តែសោះ ទាំងដែលមិនដឹងរឿងអីសោះ បែរ​ជាចោទលោកថា​​​​(បែ​កថ្នាំ បែ​ក​ធម៌)ជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេសនោះ គឺពាក្យសម្ដី ពាល របស់បុគ្គលនេះ។ លោកជាជនរងគ្រោះ បែរជាត្រូវបានមហាជន​​​មួយចំនួន​​​ជេស្ដីមកកាន់លោក ដោយសារតែការយកព័ត៌មានរបស់បុគ្គលម្នាក់នេះ។ ហេតុតែចង់ល្បី ពោលពាក្យ មិនដឹងអីសោះ សង្វេគណាស់!។ សង្ឃឹមថា ក្រសួងព័ត៌មាន – Ministry of Information យកបុគ្គលម្នាក់នេះទៅដុះក្អែលចេញផង ស្ដាយណាស់ ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែរ តែសម្ដីពិបាកទទួលយកណាស់។​​​សូមចេញមុខមកខមាទោសលោក​​​ជាសាធារណៈ​​​ជាដាច់ខាត» ។