ម្ចាស់ឡានខ្លាំងដៃពេក !! លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ថា មនុស្សដូចនាងធ្វើខុសហើយមិនទទួលខុស ចេញវីដេអូមកនិយាយឡូយទៀត …

1664

ភ្នំពេញ:​ ដូចដែរប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថា កាលពីម្សិលមិញមានការផ្ទុះកក្រើកជាខ្លាំងរឿងរ៉ាវស្រីស្អាត ជិះឡានទមនើប Ford ចាក់សាំងអស់៤០$​ តែបែរជាជិះចេញដោយមិនទូរទាត់លុយជូនខាងអ្នកចាក់ រួចបើកឡានចេញ ស្របពេលអ្នកចាក់កំពុងរត់តាមឡានតែធ្វើមិនដឹង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ជាក់ស្តែង ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ឈ្មោះ «TotalEnergies ChhukVa តូ​តា​ល់​អេ​នើ​ជី ឈូក​វ៉ា​» បាន​ទម្លាយ​រូបថត​អតិថិជន.​របស់​ខ្លួន​ជាច្រើន​សន្លឹក ដែល​ចាក់​សាំង​.ហើយ​ មិន​ទូទាត់​លុយ​ឲ្យ​នោះ ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ចា.ប់អារម្មណ៍​ជាខ្លាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បង្ហោះ​ភ្ជាប់​.ជាមួយ​រូបថត​ម្ចាស់​រថយន្ត ជានា​រី​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​នៅ​រសៀល​ថ្ងៃទី​១៣ ខែមិថុនា​នេះ ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ខាងលើ​ បាន​ទទូច​ថា «​សូម​អញ្ជើញ​អ្នកនាង.​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ដែល​បើកឡាន​ស្លាក.​លេខ កម្ពុជា CH.TREA9 ដែល​បាន​ចា.ក់​សាំង​នៅ​ស្ថានីយ TotalEnergies ChhukVa សូម​មក​ទូទាត់​ថ្លៃ​សាំង 40$ ដែល​បាន​ចាក់.​នៅ​ថ្ងែ​ទី 13/06/2022 វេលា​ម៉ោង 12:17​នាទី​ថ្ងៃត្រង់​»​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះយ៉ាងណា អ្នកលេង​បណ្ដាញ.​សង្គម​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​មួយចំនួន ​បាន​ស្នើ​ដល់​ម្ចាស់.​ស្ថានីយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​.ខាងលើ​ថា «​សុជីវធម៌​ក្នុងនាម​ជា​អ្នករកស៊ី​.សំខាន់​ណាស់ ទាស់ខុស​អី បិ.ទបាំង​ស្លា.ក​លេខ​រថយន្ត​គេ​សិន.​ទៅ បើ​គេ​មិន.​ទៅ​បង់ ឬ​រក​ម្ចាស់.​មិនឃើញ ចាំ​បង្ហាញ​ទូទៅ ព្រោះ​ជួនកាល​អាច​.ថា​គាត់​ភ្លេច ជា​កំ.ហុស​ដោយ​អចេតនា​កើតឡើង​ក៏​ថា​បាន​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ខ្ញុំ​ខ្លួនឯង​ក៏​ធ្លា.ប់​ដែរ ម្ចាស់កា​រ៉ា​ស់​ក៏​មិន​បង្ហោះ ប៉ុន្តែ​គាត់​ទុកពេល.​ឱ្យ​៣​ថ្ងៃ បើ​មិន​ទៅ​បង់ គាត់.​នឹង​បង្ហោះ​លើក.ទីមួយ ដោយ​បិទបាំង​ស្លាក​លេខ និង​មុខ រួច​គាត់​ទុក.ពេល​ឱ្យ​៥​ថ្ងៃ .​ក្នុងពេល​៥​ថ្ងៃ​អត់​ឃើញ​.ទៅ​បង់​ទៀត ទើប​គាត់​បង្ហោះ.​ស្លាក​លេខ​ឡាន ដើម្បី​រក​ម្ចាស់​។​ ភាគី​កា​រ៉ា.​ស់​ធ្វើបែបនេះ​មិន​សម​ទាល់តែសោះ កិត្តិយស​គេ​សំខាន់​ណាស់ កា​រ៉ា​ស់បែប​នេះ ខ្ញុំ​.ស្បថ មិន​ចូល​ចាក់​អស់​មួយ.ជីវិត​»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះមកដល់រសៀលថ្ងៃទី 14​ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2022 ​យោងតាមផេកផ្លូវការ Dara News បានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូនៃការសម្ភាសន៍ ផ្ទាល់ៗជាមួយស្រ្រីស្អាតដែរជិះរថយន្ត Ford មិនអោយលុយ បានបកស្រាយនិយាយដើមហេ-តុ មុនដំបូលដែរធ្វេសប្រហែលធញវើអោយមានរឿងនេះកើតឡើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
យោងតាមសម្តីអ្នកបើករថយន្តបានខឹ-ងសប្បារជាខ្លាំងទៅឡាយដល់មុខការ៉ាសសាំងតែម្តងបន្តថា”មាសសុទ្ធមិនខ្លាំងភ្លើង បើខ្លាំងចេញមុខមកខ្ញុំមិនខ្លាចទេ ខ្ញុំមកដល់ទីនេះដោយសារខ្ញុំមានហេតុផល មិនមែនដូចម្ចាស់ការ៉ាសសាំងឯងចោ-ទខ្ញុំទេ ចង់ល្បីយកខ្ញុំធ្វើប្រធានបទ ក្នុង Facebook ដើម្បីអោយគេ Bully ខ្ញុំ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
អ្នកបើកឡានបានបន្តនៅក្នុងការសម្ភាសន៍របស់ Dara News បន្តទៀតថា:”មុខមាត់ខ្ញុំបុិននិងដែរ ខ្ញុំជិះដល់ឡានទំនើប​ សួរថាខ្ញុំខ្វះលុយត្រឹម៤០ដុល្លារនិងអោយមែន ហើយម្ចាស់ការ៉ាសសាំង ជាមនុស្សអត់ប្រយោ-ជន៍មានវិធីច្រើនណាស់ទាក់ទងខ្ញុំ រឺ អាចទុកពេលយ៉ាងយូរ៣ថ្ងៃអោយខ្ញុំ តែនេះគេវា-យខ្ញុំទាំងរស់តែម្តង”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
មូលហេ-តុដែរមានរឿងនេះ ដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំរវល់ចុចទូរស័ព្ទឆាតជាមួយកូនចៅខ្ញុំរឿងការងារ និង ឆាតជាសម្លេងហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺ Connect ជាមួយ Bluetooth ឡានចឹងបានខ្ញុំមិនលឺការហៅ និង​ មិនបានចាប់អារម្មណ៍មានអ្នករត់តាម តែហេតុអីគាត់មិនមកគួសឡានអោយលឺមក ខ្ញុំឈប់ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ យោងតាមរយៈហ្វេសប៊ុកផេកលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ក៏បានធ្វើការស៊ែរវីដេអូនេះ ហើយថែមទាំងសរសេរថា ៖ «មនុស្សដូចនាងធ្វើខុសហើយមិនទទួលខុសចេញវីដេអូមកហើយនិយាយឡូយទៀតអ្នកមានខ្លះគេអត់និយាយឡូយអញ្ចឹងទេ.គេគោរពសីលធម៌ការនិយាយរបស់គេខ្លាំងណាស់តែអ្នកមានខ្លះធ្វើខុសហើយមិនទទួលខុសជាក់ស្ដែងដូចនាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងន័យស្ថាបនាទេចំពោះបុគ្គលអ្នកមានខ្លះដែលមានសម្ភារៈនិយមដែលតាំងខ្លួនឯងមិនចេះខុស.៕»