គ្មានអ្នកដឹង!! កំណើតរបស់លោក ពូទីន ដូចផែនដីជាអ្នកកំណត់…

1426

ក្នុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ទាហានរុស្ស៊ីម្នាក់ ត្រលប់មកពីកម្លាំងជួរមុខក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាម ដើម្បីមកសម្រាកក្នុងរយ:ពេលខ្លី នៅពេលគាត់មកដល់អាផាតមេនដែលជាកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យជាមួយ និងភរិយារបស់គាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់បានឃើញសាកសពមនុស្សប្រុសស្រីរណូករណែលនៅតាមដងផ្លូវជាច្រើននាក់ មានអ្នកប្រមូលសាកសពជាច្រើននាក់កំពុងលើកសពដាក់លើឡានដើម្បីដឹកយកទៅកប់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់បានដើរចូលទៅជិតគំនសាកសពទាំងនោះ ហើយក៏បានប្រទះនឹងសាកសពមនុស្សស្រីម្នាក់ពាក់ស្បែកជើងមួយគូ គាត់ចាំបានថាជាស្បែកជើងរបស់ភរិយាយគាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់ក៏បានរត់ទៅចរចាដើម្បីស្នើសុំសាកសពភរិយារបស់គាត់យកមកវិញ ហើយទាហានរុស្ស៊ីម្នាក់នេះបានលើកសាកសពយកមកកាន់អាផាតមេនវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកគាត់សង្កេតឃើញថា សាកសពនោះនៅមិនទាន់ស្លាប់ទេ គាត់បានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរហូតបានជាសះស្បើយជាប្រក្រតីឡើងវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៨ឆ្នាំក្រោយមក គឺនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៥២ ភរិយារបស់គាត់បានផ្ដល់កំណើតដល់កូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះថា វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កំណើតរបស់លោកពូទីន ដូចផែនដីជាអ្នកកំណត់ ប្រសិនជាឪពុករបស់ពូទីន មិនពូកែក្នុងការសង្កេតនោះទេ ម្ល៉េះពិភពលោកនេះ ក៏នឹងគ្មានលោកពូទីនម្នាក់នេះដែរ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​