ព្រះអើយ! ក្មេងស្រីដែលបាត់ខ្លួនម្សិលមិញ ពេលនេះបានស្លា-ប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយ…

10486

ព្រះអើយ! ក្មេងស្រីដែលបាត់ខ្លួនម្សិលមិញ ពេលនេះបានស្លា ប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយ…ស្ដាយដេកមិនលក់ទេកូនស្រីម្ដាយ ទាំងស្អាតទាំងឆ្លាតនឹងពូកែហេតុអីក៍អាយុខ្លីយ៉ាងនេះ😭🙏🙏🙏សំផ្ដាំទៅពុកម៉ែគ្រប់រូបកំបន្ដោយអោយកូនស្រីតូចៗរឺពេញវយ័ដេីទៅរៀនម្នាក់ឯងរឺកន្លែងណាស្ងាតៗអីប្រយត័ស្ដាយក្រោយ😔😔😔។ ពេលនេះសម្ថតកិច្ចជនស ង្ស័ យជាករណីឃា ត ក ម្ម និងកំពុងស្វែងរកជនល្មើសដើម្បីនាំមកសួរចម្លើយ.។