មានសង្ឃឹមហើយ! អង្គភាពការពារកុមារ(CPU)ចេញប្រតិបត្តិការណ៍រក ឃា​-ត-ក​រ ស-ម្លាប់- ១គ្រួសារ ៥នាក់ កក្រើកព្រៃនៅមណ្ឌលគិរីហើយ … (មានវីដេអូ)

1786

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២នេះ អង្គភាពការពារកុមារ (CPU)បានបើកប្រតិបត្តិការណ៍រស៊ើ-បអ-ង្កេតទៅលើករណីអំ-ពើ ឃា-ត-ក-ម្ម ស-ម្លា-ប់ ទាំងគ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈកន្លងទៅ ដោយក្នុងនោះមានសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារ ស្លា-ប់-បា-ត់-ប-ង់ ជីវិតរហូត០៥នាក់(មនុស្សធំ៣នាក់និងកុមារចំនួន២នាក់) ខណ:របួ-សធ្ង-ន់មានចំនួន០១នាក់ ឥឡូវកំពុងធ្វើការស-ង្គ្រោះ-បន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិរាជធានីភ្នំពេញ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងទៅតាមសមត្ថកិច្ចបាន បញ្ជាក់ថា មូលហេតុ ឆ្លងតាមការស្រាវជ្រាវ ករណីនេះកើតឡើងទំនងដោយសារ-គំ-នុំ ហើយពេលនេះកម្លាំងជំនាញកំពុងស្រាវជ្រាវវែកមុខរកជ-ន-ស-ង្ស័-យ បន្តនីតិវិធីនៅទីតាំងនិងចំណុចកើតហេតុ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបថាអំ-ពើ ឃា-តក-ម្ម ទាំងគ្រួសារនេះ បានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងព្រៃមួយកន្លែង ដែលមានចម្ងាយពីទីរួមខេត្តប្រមាណ៣០គីឡូម៉ែត្រ ស្ថិតក្នុង ភូមិឡៅការ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី ប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកឃើញជ-នរ-ង-គ្រោះ-ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី០២កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ សរុបទាំងអស់ ស្លា-ប់ ០៥នាក់ និងហើយរបួសធ្-ងន់០១នាក់ ទាក់ទិនជាមួយនឹងករណី ស្លា-ប់-បា-ត់–ប-ង់-ជីវិ-ត ទាំងគ្រួសារនេះ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរី សង្ស័យថាជាករ-ណី ឃា-ត-ក-ម្ម និងមិនទាន់ចា-ប់បានជ-ន-ដៃដ-ល់-នៅឡើយនោះទេ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​